Izbrisani - Informacije i dokumenti

Podrška izbrisanima u njihovim naporima da urede pravni status te osvještavanje javnosti o brisanju iz registra stalnog stanovištva 1992. godine i o stanju na području popravljanja nepravde.

Menu

Ustavni sud je odbacio inicijative za ocenu ustavnosti izmenjenog zakona o izbrisanima i zakona o odštetama

Ustavni sud je zbog nedostataka pravnog interesa odbacio inicijativu Društva izbrisanih stanovnika Slovenije (DIPS) za ocenu ustavnosti dopune Zakona o sređivanju statusa građana drugih država naslednica nekadašnje SFRJ u Republici Sloveniji (ZUSDDD), koji je (nažalost samo nekima) izbrisanima omogućio da srede dozvolu za stalni boravak, i Zakona o naknadi štete osobama koje su bile izbrisane iz registra stalnog boravka (ZPŠOIRSP).

Matevž Krivic je objasnio za novine Delo kako je ustavni sud već 2007 doneo kontroverznu odluku da u razmatranje neće prihvaćati inicijative za ocenu (ne)ustavnosti zakona, dok oštećeni ne iscrpe sve administrativne i sudske kanale. Tek kada iscrpe sva sredstva, mogu da se okrene i na ustavni sud. U praksi će to da znači veliki broj nepotrebnih administrativnih i sudskih postupaka, pre nego što će problematična pitanja stići na ustavni sud. Na odluku ustavnog suda je isto tako uzalud čekao i Evropski sud za ljudska prava – o tome da li su prihvatljive puno niže odštete od onih koje je u slučaju Kurić i drugi protiv Slovenije dodelio Evropski sud.