Izbrisani - Informacije in dokumenti

Pomoč izbrisanim prebivalcem pri urejanju njihovega statusa in osveščanju javnosti o izbrisu in stanju poprave krivic.

Menu

Izbrisani lahko odškodnino zahtevajo le do 18.6.2017

Kot verjetno že veste, je decembra 2013 v Sloveniji bil sprejet Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP). Zakon se je pričel izvajati 18.6.2014 in vsi upravičenci lahko do 18.6.2017 vložijo zahtevke in / ali tožbe za odškodnino za izbrisane.

Zakon bo torej veljal le še slabo leto (do 18.6.2017) in omogoča dva načina uveljavljanja odškodnine – upravni postopek na upravnih enotah in / ali sodni postopek na sodišču:

V upravnem postopku mora vsak posameznik vložiti zahtevek za odškodnino na upravni enoti. S tem postopkom ni nobenih stroškov, potrebujete pa le osebni dokument, bančne podatke in davčno številko. Z zakonom je določena pavšalna višina odškodnine in sicer 50 eur na mesec za obdobje od izbrisa do ponovne ureditve statusa (dovoljenje za stalno bivanje ali sprejem v slovensko državljanstvo).

Druga možnost je, da vložite tožbo na sodišču (v Sloveniji), kjer pa je najvišja možna dosojena odškodnina vnaprej omejena na 3x znesek pavšalnega zneska (primer: če bi v upravnem postopku nekdo dobil 3.000 eur odškodnine, bi v sodnem postopku najvišji možni znesek odškodnine bil 9.000 eur; če oseba najprej vloži zahtevek za odškodnino na upravni enoti in prejme odločbo o odškodnini v višini 3.000 eur, nato pa se odloči še za tožbo na sodišču, lahko torej na sodišču dobi še maksimalno 6.000 eur – torej razliko do skupno 9.000 eur).

V primeru, da posameznik tožbo na sodišču izgubi, mora kriti sodne stroške tudi nasprotne strani (v tem primeru države), zato svetujemo, da ste pri vlaganju tožb previdni in se dobro posvetujete z odvetnikom/odvetnico. Vsekakor svetujemo, da odškodnino najprej zahtevate v upravnem postopku in šele nato v sodnem (se ne izključujeta).

Vsem izbrisanim, ki imajo v Sloveniji urejen status (dovoljenje za stalno prebivanje ali slovensko državljanstvo), in so do sedaj čakali na odgovor Evropskega sodišča glede višine odškodnine, ki jo predvideva zakonodaja v Sloveniji, sporočamo, da je Evropsko sodišče 17.11.2016 izdalo sodbo v primeru Anastasov in drugi proti Sloveniji, ki je v angleškem jeziku dostopna tukaj. Glede na sodbo, morajo izbrisani v Sloveniji izkoristiti vsa pravna sredstva, ki so na voljo – to pomeni vložiti zahtevke za odškodnino na upravnih enotah in tožbe na sodiščih v Sloveniji.