Izbrisani - Informacije in dokumenti

Pomoč izbrisanim prebivalcem pri urejanju njihovega statusa in osveščanju javnosti o izbrisu in stanju poprave krivic.

Menu

Rok za pripravo posebnega mehanizma za priznavanje odškodnine izbrisanim prebivalcem ostaja 26. 6. 2013

Evropsko sodišče za človekove pravice je državi Sloveniji s pilotno sodbo v zadevi Kurić in drugi proti Sloveniji 26.6.2012 naložilo, da v enem letu pripravi poseben mehanizem za priznavanje odškodnine izbrisanim prebivalcem.

Vlada Republike Slovenije je Evropsko sodišče za človekove pravice zaprosila za podaljšanje roka za pripravo odškodninske sheme za eno leto – torej do 26. 6. 2014. Sodišče je vladi odgovorilo, da ni pristojno za podaljševanje rokov, ki jih je zapisalo v svojih sodbah, in jo obvestilo, da se mora s to prošnjo obrniti na Odbor Ministrov pri Svetu Evrope, ki je pristojen za nadzor nad izvrševanjem sodb. Rok tako ostaja 26. 6. 2013.