Izbrisani - Informacije in dokumenti

Pomoč izbrisanim prebivalcem pri urejanju njihovega statusa in osveščanju javnosti o izbrisu in stanju poprave krivic.

Menu

Rok za vložitev prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje na podlagi ZUSDDD izteka

Izbrisani, ki še nimajo urejenega statusa v Republiki Sloveniji, t.j. niso vložili prošnje za izdajo dovoljenja za stalno bivanje na podlagi ZUSDDD, imajo na voljo le še dva tedna časa – 24.7.2013 namreč poteče rok za oddajo vlog.

Prošnjo za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje na podlagi ZUSDDD lahko vložite na pristojni upravni enoti (t.j. tista upravna enota, na katere območju živite oz. nameravate prebivati, če vam bo dovoljenje za stalno prebivanje izdano). Plačati je potrebno upravno takso v višini 96 EUR. Prošnjo vložite na predpisanem obrazcu, priložiti pa je potrebno kar nekaj prilog – to je podrobno opisano v rubriki pravna pomoč. Več o pogojih, ki jih morajo izbrisani prebivalci izpolnjevati za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, lahko preberete v brošuri Ministrstva za notranje zadeve.

Po zadnjih podatkih (vir: MNZ) je bilo do 1.1.2013 na vseh upravnih enotah evidentiranih 368 prošenj za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje po ZUSDDD-B. Izdano je bilo 101 dovoljenje za stalno prebivanje. Skupno število zavrnjenih in zavrženih prošenj ter ustavljenih postopkov je 125Nerešenih je bilo 142 prošenj.