Izbrisani - Informacije in dokumenti

Pomoč izbrisanim prebivalcem pri urejanju njihovega statusa in osveščanju javnosti o izbrisu in stanju poprave krivic.

Menu

Seja komisije za peticije o izbrisu

Fotografija sejne sobe

Sejna soba v Državnem zboru | Vir: www.dz-rs.si

Ob dvajseti obletnici izbrisa iz registra stalnega prebivalstva so Amnesty International Slovenije, Mirovni inštitut in Društvo izbrisanih prebivalcev Slovenije na Državni zbor Republike Slovenije naslovili poziv za sklic seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti.

Na seji 24. 2. 2012 so predstavniki izbrisanih, stroke in nevladnih organizacij, ki delujejo na področju človekovih pravic poslanke in poslance seznanili s stanjem poprave krivic, opozorili na nezadostne ukrepe in potrebo po nadaljnjih aktivnostih v smeri odprave posledic kršitev. Na seji je bil prisoten tudi minister za notranje zadeve Vinko Gorenak, ki pa ni izrazil podpore ugotovitvam stroke in civilne družbe. Dejal je: »[N]a vladi o teh zadevah nismo govorili, sam pa ne načrtujem ničesar razen izvajanje zakona, ki je v veljavi.« Podrobnosti razprave so razvidne iz magnetograma seje.

Kljub takšnemu stališču je komisija za peticije sprejela sklep, v katerem je pozvala vlado, da ji najkasneje v 30-ih dneh pojasni svoje stališče do gradiva, ki so ga vsem poslankam in poslancem ter tudi predsedniku vlade predložile navedene nevladne organizacije. Komisija je Vladi tudi priporočila, da prouči vse možnosti za sprejem nadaljnjih ustreznih ukrepov za celovito izpolnitev odločb Ustavnega sodišča z namenom ureditve pravnih statusov izbrisanih prebivalcev Slovenije in poprave krivic.