Izbrisani - Informacije i dokumenti

Podrška izbrisanima u njihovim naporima da urede pravni status te osvještavanje javnosti o brisanju iz registra stalnog stanovištva 1992. godine i o stanju na području popravljanja nepravde.

Menu

Dodatna objašnjenja u vezi sa odlukama upravnih jedinica oko odštete za izbris

Paušalan iznos odštete – 50 EUR za svaki mjesec izbrisa – je određen zakonom i upravne jedinice mogu priznati samo taj iznos. Kada podnesete zahtjev za odštetu na upravno jedinicu i primite odluku o iznosu izračunane odštete, savjetujemo vam, da se na tu odluku ne žalite, jer bi na taj način samo produžili postupak , a iznos dodeljene odštete se ne bi promjenio, odnosno povisio.

Žalba se preporučuje u slučaju, da su vam obračunali pogrešan broj mjeseci koliko ste bili izbrisani ili su iznos odštete izračunali pogrešno, ili ako vam je zahtjev za odštetu odbijen uprkos činjenici, da vam po zakonu odšteta pripada.

Kao što smo već obavještavali, zakon pored upravnog postupka dozvoljava i sudski postupak – to znači da sa tužbom na sudu u Sloveniji može svaki korisnik tražiti veću odštetu nego što ju je dobio u upravnom postupku (imajući u vidu, da je maksimalni iznos već unaprijed određen). Međutim, u ovom slučaju se radi o posebnom parničnom postupku, i to onda nije nastavak upravnog postupka na upravnoj jedinici (preko žalbe) – već na sudu treba pokrenuti parnicu.

U postupku pred sudom se ne radi više o paušalnoj odšteti, za koju je važnan samo broj mjeseci koliko ste bili izbrisani, već se tu radi o pravdnom postupku u skladu sa općim pravilima prava o odštetama, dakle to što vi tvrdite pred sudom morate i dokazati nekim dokazima.

Predlažemo da prvo podnesete zahtjev za odštetu na upravnu jedinicu, jer se na taj način ne odričete prava na to, da kasnije, po potrebi uložite i sudsku parnicu.

Za podnošenja tužbe je još uvijek prilično dosta vremena – sve do 18. 06. 2017, stoga preporučujemo da sa ulaganjem tužbi još pričekate. Naime, na Ustavni sud Republike Slovenije je bio podnesen zahtjev za procjenu ustavnosti trenutačnog zakona o odšteti za izbris, a i na Evropski sud za ljudska prava u prošloj godini su također bile uložene parnice u vezi sa time. Ako se međutim ništa ne promijeni, svaki pojedinac će i dalje imati mogućnost da podnese tužbu na sudu u Sloveniji, sa kojom će moći da zahtijeva do dva puta višu naknadu, od one koja je izračunata paušalno.

Prilikom podnošenja parnice na sudu treba biti svjestan, da sudski troškovi ukoliko izgubite, mogu biti prilično visoki (nekoliko hiljada eura). U slučaju, da sa tužbom uspjete samo djelomično, dio pravnih troškova moraćete sami da pokrijete (npr. ako vam sud prizna jednu trećinu onoga što tražite, moraćete dvije trećine troškova snositi sami).