Izbrisani - Informacije in dokumenti

Pomoč izbrisanim prebivalcem pri urejanju njihovega statusa in osveščanju javnosti o izbrisu in stanju poprave krivic.

Menu

Dodatna pojasnila glede odločb upravnih enot o odškodnini

Višina pavšalnega zneska odškodnine – 50 eur na mesec izbrisa – je določena z zakonom in upravne enote lahko priznavajo le ta znesek. Ko vložite zahtevek za odškodnino na upravni enoti in dobite odločbo z izračunom odškodnine, svetujemo, da se zoper to odločbo ne pritožite. Z vložitvijo pritožbe namreč ne morete doseči višje odškodnine, le postopek se zavleče. Še vedno pa bo znesek izplačane odškodnine enak.

Pritožbo svetujemo le, če so vam upoštevali napačno število mesecev izbrisa oz. višino odškodnine narobe izračunali ali če so vam zahtevek za odškodnino zavrnili kljub temu, da ste glede na zakon o odškodnini do le-te upravičeni.

Kot smo že obveščali, zakon omogoča poleg upravnega postopka tudi sodnega – to pomeni, da s tožbo na sodišču v Sloveniji lahko vsak upravičenec zahteva višjo odškodnino, kot jo je prejel v upravnem postopku (s tem, da je vnaprej določen maksimalni znesek). Vendar pa gre v tem primeru za ločen pravdni postopek in ne za nadaljevanje upravnega postopka pri upravni enoti (preko pritožbe) – vložiti je potrebno tožbo na sodišče.

V postopku pred sodiščem ne gre več za pavšalno odškodnino, za katero je pomembna le doba izbrisa, temveč gre za pravdni postopek v skladu s splošnimi pravili odškodninskega prava – kar pred sodiščem trdite, morate tudi dokazati.

Svetujemo, da najprej vložite zahtevke za odškodnino na upravni enoti, saj se s tem ne odpoveste pravici, da bi kasneje vložili še tožbo.

Časa za vložitev tožbe je še precej – do 18.6.2017, zato svetujemo, da s tožbami še nekoliko počakate. Na Ustavno sodišče je bila namreč vložena zahteva o presoji ustavnosti trenutnega zakona o odškodninah, na Evropsko sodišče za človekove pravice pa so v lanskem letu tudi bile vložene nove tožbe. Če se kljub temu ne bo nič spremenilo, bo vsak posameznik še vedno imel možnost, da s tožbo na sodišču v Sloveniji zahteva še največ dvakrat toliko odškodnine, kot je že izračunan pavšalni znesek.

Ob vložitvi tožbe na sodišče se je potrebno zavedati, da so sodni stroški v primeru, če izgubite, lahko precej visoki (nekaj tisoč evrov). Tudi če s tožbo uspete le delno, boste delež sodnih stroškov še vedno morali kriti (npr. če vam sodišče prizna eno tretjino tistega, kar zahtevate, boste dve tretjini stroškov še vedno morali kriti vi).