Izbrisani - Informacije i dokumenti

Podrška izbrisanima u njihovim naporima da urede pravni status te osvještavanje javnosti o brisanju iz registra stalnog stanovištva 1992. godine i o stanju na području popravljanja nepravde.

Menu
Zgodbe izbrisanih prebivalcev, Založba Sanje, 2011

25. februar 2012

Ispovijesti izbrisanih stanovnika

Knjigu Ispovijesti izbrisanih stanovnika koju su uredile Uršula Lipovec Čebron i Jelka Zorn čini 27 ispovijesti izbrisanih osoba. Svoje ispovijesti su izbrisani napisali u suradnji sa studenticama i studentima Fakulteta za socijalni rad i Odjeljenja za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Radi se o pričama o hrabrosti, inovativnosti, strategijama preživljavanja i nadanju koje razotrivaju nove ili manje poznate aspekte brisanja i njegovih posljedica. Više

The Scars of the Erasure: A Contribution to the Critical Understanding of the Erasure of People from the Register of Permanent Residents of the Republic of Slovenia, Peace Institute, 2010

23. februar 2012

Ožiljci brisanja – Prilog za kritično razumijevanje brisanja iz registra stalnog stanovništva Republike Slovenije

Autorice razmatraju čin i posljedice brisanja iz registra stalnog stanovništva korz različite kontekste te tako pokušavaju doprinijeti njegovom razumijevanju. Posebno posmatraju tu temu kroz prizmu društvene i ekonomske tranzicije, gradnje zajedničke evropske politike na području migracija, zaštite ljudskih prava, zdravlja izbrisanih, zaštite manjinskih prava, uspostavljanja nove nacionalne države te emancipacije i formiranja izbrisanih kao političkog subjekta. Više

Časopis za kritiko znanosti: Zgodba nekega izbrisa, 2008

21. februar 2012

Časopis za kritiku znanosti: Pripovijest nekog brisanja

Tematski broj Časopisa za kritiku znanosti »Pripovijest nekog brisanja« razmatra brisanje iz registra stalnog stanovništva u kontekstu formiranja slovenskog državljanstva, medijske šutnje poslije osamostaljenja Slovenije, isključivanja izbrisanih iz sistema zdravstvene zaštite, kršenja međunarodnog prava, odgovornosti i stvaranja »organizirane nevinosti« itd. Više

Izbrisani: organizirana nedolžnost in politike izključevanja, Mirovni inštitut, 2003

20. februar 2012

Izbrisani: organizirana nevinost i politike isključivanja

Knjiga je sastavljena iz uvodne riječi Vlaste Jalušič koja opisuje političku pozadinu koja je omogućila da je došlo do kršenja ljudskih prava izbrisanih stanovnika, a i do strategije opravdavanja tih postupaka, študije Jasminke Dedić koja je važna za razumijevanje pravnog konteksta, te etnografsko istraživanje Jelke Zorn u kojem su predstavljene osobne ispovijesti izbrisanih.

Avtorice: Jasminka Dedić, Vlasta Jalušič in Jelka Zorn

Mirovni inštitut, 2003 Više