Izbrisani - Informacije in dokumenti

Pomoč izbrisanim prebivalcem pri urejanju njihovega statusa in osveščanju javnosti o izbrisu in stanju poprave krivic.

Menu

Izbrisani pred Velikim senatom sodišča v Strasbourgu

6. julija 2011 so se izbrisani, ki so pritožniki v zadevi Kurić in drugi proti Sloveniji, udeležili javne obravnave pred Velikim senatom Evropskega sodišča za človekove pravice.

Pritožniki in podporniki pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu

Fotografija: Borut Krajnc

Udeležbo sedmih od desetih pritožnikov na javni obravnavi je organiziral Mirovni inštitut. Pritožnike so spremljali še nekateri drugi posamezniki – izbrisani in zagovorniki človekovih pravic, ki so sodelovali pri pripravi tožbe in ki sodelujejo pri vodenju postopka pred Evropskim sodiščem, ter nekateri novinarji.

Na javni obravnavi je pritožnike zastopala italijanska odvetniška družba Lana Lagostena-Bassi, zanjo odvetnika Anton Giulio Lana in Andrea Saccucci, ki pritožnike zastopata že ves čas trajanja postopka od leta 2006 dalje. Sodba sodišča se pričakuje v februarju ali marcu 2012.

Republika Slovenija je v postopku pred Velikim senatom dokazovala, da je za izvršitev odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02, ki se nanaša na pravni položaj izbrisanih, sprejela ustrezno zakonodajo in da je vsem tistim pritožnikom, ki so za dovoljenje za stalno prebivanje zaprosili, tega tudi izdala. S tem je poskušala doseči izbris svoje obsodbe s seznama obsodb Evropskega sodišča. Pritožniki pa so si prizadevali dokazati, da sprejeti ukrepi niso bili zadostni.