Izbrisani - Informacije in dokumenti

Pomoč izbrisanim prebivalcem pri urejanju njihovega statusa in osveščanju javnosti o izbrisu in stanju poprave krivic.

Menu

Odškodnine za izbrisane se ne upoštevajo pri izračunu socialne pomoči

Naslednje informacije so relevantne predvsem za izbrisane, ki so prejemniki socialne pomoči in so dobili tudi odločbo o odškodnini:

Po zakonu se odškodnine na splošno upoštevajo pri izračunu socialne pomoči, odškodnina priznana zaradi izbrisa pa je iz tega splošnega pravila izvzeta, saj tako določa 18. člen Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva. Vsem izbrisanim, ki so prejemniki socialne pomoči, svetujemo, da ko bodo Centru za socialno delo sporočili, da so prejeli odškodnino, Center in socialne delavce izrecno opozorijo, da se ta odškodnina po 18. členu omenjenega zakona ne sme upoštevati pri izračunu socialne pomoči (to pomeni, da se zaradi prejete odškodnine socialna pomoč ne sme zmanjšati). Svetujemo, da na prošnjo za socialno pomoč izbrisani napišejo naslednji stavek:

»Ta odškodnina se po 18. členu Zakona o povračilu škode izbrisanim ne šteje v dohodek, ki se upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.«

V primeru, da bo Center za socialno delo izbrisanim, ki so prejemniki socialne pomoči in so prejeli odškodnino, le-to upošteval pri izračunu socialne pomoči in bo posledično znižal znesek socialne pomoči, se je potrebno pritožiti in sklicevati na 18. člen omenjenega zakona. Takšna praksa bi bila nezakonita.

Pritožbi se bo mogoče izogniti tako, da prejemniki socialne pomoči, ki jim bo izplačana odškodnina, sami opozorijo Center za socialno delo na to zakonsko olajšavo.