Izbrisani - Informacije in dokumenti

Pomoč izbrisanim prebivalcem pri urejanju njihovega statusa in osveščanju javnosti o izbrisu in stanju poprave krivic.

Menu

Skupinski zahtevki izbrisanih vloženi na Evropsko sodišče za človekove pravice

Italijanski odvetnik Andrea Saccucci je sporočil, da je med 27. junijem in 3. julijem 2013 več sto izbrisanih oseb v luči neuspeha slovenskih oblasti, da sprejmejo nacionalno odškodninsko shemo in celovito uredijo položaj izbrisanih, vložilo novo skupinsko tožbo na Evropsko sodišč za človekove pravice.

Ker vlada RS ni spoštovala roka, določenega v pilotni sodbi, je še vedno edina pravna možnost za odpravo kršitev za žrtve izbrisa Evropsko sodišče za človekove pravice. Stotine izbrisanih, ki trdijo, da so jim bile kršene enake pravice kot pritožnikom v primeru Kurić in drugi, je 27. junija in 3. julija 2013 vložilo svoje pritožbe in zaprosilo Sodišče, naj odloči o njihovih odškodninskih zahtevkih ne glede na to, ali bo v prihodnje Slovenija vzpostavila primeren mehanizem za ta namen.