Izbrisani - Informacije in dokumenti

Pomoč izbrisanim prebivalcem pri urejanju njihovega statusa in osveščanju javnosti o izbrisu in stanju poprave krivic.

Menu

Sodim med izbrisane. Kako lahko uveljavljam odškodnino?

S sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice z dne 26. junija 2012 se je pokazala možnost za uveljavljanje povračila škode, ki je izbrisanim nastala z odvzemom pravnega statusa. Uveljavljanje odškodnin pred slovenskimi sodišči namreč doslej ni bilo uspešno.

Evropsko sodišče pa je priznalo odškodnino šestim izbrisanim prebivalcem, poleg tega pa je Sloveniji naložilo, da mora v enem letu pripraviti odškodninsko shemo za izbrisane prebivalce. Ugotovilo je namreč, da izbrisani odškodnine v Sloveniji ne morejo uveljavljati, ker zakonodaja tega ne omogoča, zato bo treba v ta namen pripraviti nov zakon.

  • Scenarij 1: Če bo Slovenija sodbo spoštovala in pripravila odškodninski mehanizem, bodo izbrisani prebivalci odškodnino lahko zahtevali po tem novem zakonu pred slovenskimi pristojnimi organi. Komu in pod kakšnimi pogoji bo odškodnina priznana, sedaj ne ve še nihče. Izbrisanim svetujemo, da spremljajo medije in redno obiskujejo naše spletne strani.
  • Scenarij 2: Če Slovenija sodbe Evropskega sodišča ne bo spoštovala ali če je ne bo ustrezno izvršila, bo možno odškodninske zahtevke vlagati neposredno na Evropsko sodišče. To bo možno storiti šele po 26. juniju 2013, ko se bo iztekel rok, ki ga je postavilo sodišče.

Izbrisanim svetujemo tudi, da do izteka roka, ki ga je postavilo Evropsko sodišče, ne vlagajo tožb in ne sprožajo novih zahtevkov pred slovenskimi sodišči, saj so ta doslej vse zahtevke izbrisanih zavrnila. Na ta način se bodo izognili nepredvidenim stroškom v primeru izgube spora, ki lahko znašajo več tisoč evrov.

Če ste zainteresirani za odškodnino, nas kontaktirajte.