Izbrisani - Informacije in dokumenti

Pomoč izbrisanim prebivalcem pri urejanju njihovega statusa in osveščanju javnosti o izbrisu in stanju poprave krivic.

Menu
Časopis za kritiko znanosti: Zgodba nekega izbrisa, 2008

24. julij 2014

V dobrem mesecu dni le malo čez 2000 izbrisanih vložilo zahtevke za odškodnino

Zakon o odškodninah za izbrisane (ZPŠOIRSP) se je začel izvajati 18. 6. 2014 in od takrat je, kot poročajo na MMC RTV SLO, le okrog 2200 izbrisanih vložilo zahtevke za odškodnino na upravnih enotah po Sloveniji. Poročajo še, da naj bi bilo trajanje postopka odvisno od vsakega posameznega primera in števila vloženih zahtevkov na posamezno upravno enoto, a naj ne bi trajal dlje kot dva meseca. Več

Akcija izbrisanih pred parlamentom, 21.2.2006

12. junij 2014

Zahtevke za odškodnino lahko izbrisani vložijo od 18. 6. 2014 naprej

Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP) se bo pričel izvajati 18. 6. 2014 in vsi upravičenci bodo lahko od tega datuma naprej (rok bo 3 leta – torej od 18. 6. 2014 do 18. 6. 2017) na vseh upravnih enotah po Sloveniji vložili zahtevke za odškodnino izbrisanim. Več

IMG_2175

13. marec 2014

Sporočilo za javnost ob sodbi Velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice

To je ponovna zmaga za izbrisane, ki so po sodbi Sodišča upravičeni do bistveno višjih odškodnin, kot jih za izbris ponuja država Slovenija v decembra sprejetem zakonu. Po prvi in drugi sodbi so namreč izbrisani pred Evropskim sodiščem dobili za odpravo posledic izbrisa najmanj 50.000 evrov vsak, a država jim v domačem pravnem redu ponuja le nekaj več od 12.000 evrov. Po mnenju navedenih organizacij je razkorak med evropsko in domačo ravnijo prevelik, saj niti ne razlikuje med odškodnino za materialno in nematerialno škodo. Več

preluknjana_osebna_feature

10. januar 2014

O praksah uradnih organov v postopkih za izdajo dovoljenja za stalno bivanje

Nekateri izbrisani so nas obvestili tudi o tem, da na upravnih enotah oziroma slovenskih predstavništvih v drugih državah ne dobijo točnih informacij v zvezi z urejanjem statusa, samim potekom postopka pridobitve dovoljenja za stalno bivanje ali v zvezi z nedavno sprejetim zakonom o odškodninah. Prav tako pa so nas nekateri obvestili o popolnoma nesprejemljivih vprašanjih, ki se jim zastavljajo tekom zaslišanj na upravnih organih. Za primer navajamo nekatera izmed omenjenih vprašanj. Več

drzavni zbor

27. november 2013

Zakon o odškodninski shemi za izbrisane je sprejet

Po tem zakonu do odškodnine ne bodo upravičeni vsi izbrisani, temveč le tisti z urejenim statusom v Sloveniji (z dovoljenjem za stalno prebivanje ali slovenskim državljanstvom) in tisti, ki so za dovoljenje za stalno prebivanje ali državljanstvo zaprosili pred sprejemom zakona, namenjenega urejanju statusa izbrisanih, leta 2010 (ZUSDDD-B), a ga niso dobili (so bili zavrnjeni), po prenovljeni zakonodaji iz leta 2010 pa zanj niso več zaprosili. Več

BROSKA_IZBRISANI

18. november 2013

Organizacije civilne družbe opozarjajo na pomanjkljivosti zakonodaje namenjene urejanju položaja izbrisanih prebivalcev ter popravi storjenih krivic

Odprava izbrisa in njegovih posledic ni samo pravna dolžnost države, temveč tudi moralna, saj gre tudi za etično vprašanje pomoči ljudem, ki jih je država s kršitvijo človekovih pravic na podlagi diskriminacije izločila iz družbe. Zaradi navedenega od slovenskih oblasti tudi ponovno zahtevamo, da se ukrepi odprave posledic izbrisa zasnujejo izključno na podlagi poprejšnjega dogovora z organizacijami izbrisanih. Več