Izbrisani - Informacije in dokumenti

Pomoč izbrisanim prebivalcem pri urejanju njihovega statusa in osveščanju javnosti o izbrisu in stanju poprave krivic.

Menu

11.4.2008 in 2.12.2002

Depeša 11.4.2008
(188kB)

Zapiranje v Center za tujce se je glede na pričevanje izbrisanih najpogosteje dogajalo v 90-ih letih prejšnjega stoletja, tovrstne primere pa beležimo tudi v desetletju, ki je sledilo. Da ti primeri niso bili redki, potrjuje obstoj internega navodila generalne policijske uprave vsem policijskim upravam iz leta 2002. Po tem internem navodilu (ki še velja) so policisti, ki ob legitimaciji osebe brez urejenega pravnega statusa v Sloveniji ugotovijo, da gre za izbrisano osebo, dolžni preveriti, ali je ta oseba vložila prošnjo za dovoljenje za stalno prebivanje. Če ugotovijo, da je bila prošnja vložena, se ga glede na navodilo ne sme zapreti v Center za tujce in izgnati.