Izbrisani - Informacije in dokumenti

Pomoč izbrisanim prebivalcem pri urejanju njihovega statusa in osveščanju javnosti o izbrisu in stanju poprave krivic.

Menu

4.3.1996

Depeša 4.3.1996(787kB)

V tej depeši MNZ odgovarja na vprašanja, ki zadevajo čas trajanja in število nedokončanih upravnih postopkov v statusnih zadevah tujcev in sicer postopkov za pridobitev dovoljenj za začasno in stalno prebivanje tujcev ter postopkov za pridobitev slovenskega državljanstva. Posebej je izpostavljen problem častnikov nekdanje skupne Jugoslovanske armade, ki že nekaj desetletij bivajo na območju RS in naj bi bili neprostovoljno izbrisani iz evidence prebivalstva ter bili tako že peto leto brez identifikacijskih dokumentov. MNZ je v zvezi s tem odgovorilo, da so imeli častniki JNA kot vsi drugi državljani drugih republik, ki so imeli prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji, možnost zaprositi za državljanstvo. Če tega niso storili ali je bila njihova prošnja zavrnjena, pa se je zanje začel uporabljati Zakon o tujcih, ki ga je MNZ nezakonito tolmačilo na način, da si morajo na novo urediti pravni status. Iz depeše jasno izhaja, na kakšen način je ministrstvo poskušalo utemeljevati odvzem pravnega statusa prizadetim osebam, pri čemer se je sklicevalo predvsem na podzakonske akte (Pravilnik o vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva RS), v katerih pa pravne podlage, ki so jo navajali, ni bilo.

V nadaljevanju odgovora ministrstva so navedeni podatki o statusnih zadevah tujcev in tekočih upravnih postopkih za pridobitev državljanstva iz računalniške evidence z dne 31.12.1995. Na ta dan je 80.181 oseb imelo oznako »tujec« (444 od teh je umrlo), 35.260 oseb je imelo urejen status tujca, 20.432 osebam je potekla veljavnost dovoljenja, 24.489 oseb nikoli ni zaprosilo za dovoljenje ali vizum (si ni nikoli urejalo statusa tujca v RS po Zakonu o tujcih), 950 oseb je imelo vloženo prošnjo za stalno prebivanje in 2.005 oseb za začasno prebivanje.

Iz teh podatkov je Ministrstvo zaključilo, da je v računalniški evidenci 44.921 oseb z oznako »tujec«, ki jim je poteklo dovoljenje za prebivanje ali niso nikoli urejalo svojega statusa v RS, hkrati pa ni znano, ali sploh živijo na območju Slovenije. V večini primerov naj bi šlo za »zatečene tujce«, ki so bili pred 26.2.1992 evidentirani v registru stalnega prebivalstva, sedaj pa so v evidenci tujcev. Predpostavlja se, da večina teh tujcev ne prebiva več v Sloveniji, saj si nikoli niso urejali statusa tujca ali začasnega begunca.