Izbrisani - Informacije in dokumenti

Pomoč izbrisanim prebivalcem pri urejanju njihovega statusa in osveščanju javnosti o izbrisu in stanju poprave krivic.

Menu

15.9.1995

Depeša 15.9.1995
(47kB)

Številni ljudje, ki so bili kasneje izbrisani, so zaprosili za državljanstvo, vendar ga niso dobili bodisi zato, ker je bila njihova prošnja zavrnjena, bodisi zato, ker je bil postopek za sprejem v državljanstvo ustavljen.

V ta namen je MNZ upravnim enotam odgovorilo na vprašanje, kdaj začnejo veljati določbe Zakona o tujcih za tujca, državljana ene od nekdanjih republik SFRJ, ki je zaprosil za državljanstvo po 40. členu Zakona o državljanstvu RS in mu je bil izdan sklep o ustavitvi postopka zaradi nesodelovanja.

Ministrstvo je poudarilo, da v takem primeru določbe Zakona o tujcih začnejo veljati z dokončnostjo tega sklepa, sklep pa postane dokončen z vročitvijo osebi.