Izbrisani - Informacije in dokumenti

Pomoč izbrisanim prebivalcem pri urejanju njihovega statusa in osveščanju javnosti o izbrisu in stanju poprave krivic.

Menu

30.7.1991

Depeša 30.7.1991
(59kB)

MNZ je občinskim upravnim organom za notranje zadeve poslalo novo interno navodilo, ki je bilo posledica sprejetja Brionske deklaracije z dne 7.7.1991 in trimesečnega moratorija na uveljavitev Deklaracije o neodvisnosti RS.

Glede na moratorij je MNZ stališče o obravnavi državljanov drugih republik spremenilo in sicer tako, da se vsi državljani drugih jugoslovanskih republik v obdobju trimesečnega moratorija obravnavajo kot državljani SFRJ in ne kot tujci, njihov status pa se do konca moratorija proti njihovi volji ne bo spreminjal.

MNZ je podčrtalo, da to velja tudi za državljane, ki so stalno ali začasno prebivališče prijavili po 23.12.1990 (datum plebiscita) in do 25.6.1991 (sprejetje osamosvojitvenih zakonov).

Državljani drugih republik, ki so imeli prijavljeno stalno prebivališče pred 23.12.1990 in tukaj tudi dejansko živijo, pa so z Ustavnim zakonom v pravicah in dolžnostih izenačeni z državljani RS.

To je pomenilo, da so ljudje obeh skupin še naprej lahko uveljavljali pravice, ki so jih do tedaj že imeli in so še vedno imeli pravno urejen status v Sloveniji. Ob izteku moratorija pa so bile začasne prijave izbrisane, vsi, ki jih je ta ukrep zadeval, pa so si morali status urediti na novo – ali pa so živeli v Sloveniji brez statusa in bili izpostavljeni vsem negativnim posledicam, vključno izgonom iz države.