Monika Bohinec

Assistant Office Manager

Monika Bohinec graduated from the Faculty of Social Work in Ljubljana in 2011, and since 2018 she is enrolled in the doctoral study program in Humanities and Social Sciences. Her activistic commitment was focused mainly on the areas of education (student movement against tuition fees in higher education, campaigns for systematic regulation of internships in social security system), fighting for the realization of human rights; in the areas of migration, vulnerable children and people with long-term mental health problems. She was one of the main initiators of the Walk-out (orig. Iz-hod) movement, in which they drew attention to human rights violations in psychiatric hospitals and social care institutions in Slovenia, and the need to deinstitutionalize them. Her professional experience is related to social work in the field of community mental health, migration, vulnerable children and coordination of domestic and international projects, organization and management of professional, educational and various public events. She has cooperated with the social sciences faculties and non-governmental organizations in researching projects on topics of violence against women, the analysis of the institutional care system, the possibilities of NGOs and the protection of children.

She has been working at the Peace Institute since July 2019 as the Assistant Office Manager. Her responsibilities include, primarily, the coordination of office work, administrative support for projects, assistance in arranging financial reports and cooperation with accounting service, organization of events, participation in ongoing projects and editing of personnel records.

SICRIS

Bibliography

  • Bohinec, Monika, Rafaelič, Andreja (2012). Oskrba iz-hodovcev, solidarnost in terapija svobode. Časopis za kritiko znanosti, letnik 40, številka 250, str. 197-211, 298, 306
  • Bohinec, Monika (2012). Diagnoza in njen človek. Časopis za kritiko znanosti, letnik 40, številka 250, str. 185-196, 297-298, 305-306.
  • Darja Zaviršek, Gašper Krstulović, Vesna Leskošek, Petra Videmšek, Monika Bohinec, Elena Pečarič, Natalija Jeseničnik in Klaudija Poropat (2015).  Analiza sistema institucionalnega varstva in možnosti nevladnih organizacij zagotavljati storitve v skupnosti za uresničevanje deinstitucionalizacije v Sloveniji:  Raziskovalna analiza. Ljubljana: YHD ‐ Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.
  • Leskošek, V., Mešl, N., Zaviršek, D., Kodele, T., Bohinec, M., Filipčič, K., Tašner, V., Miklič, N., Radobuljac Drobnič, M., & Frangež, D. (2017). Meddisciplinarni program vseživljenjskega učenja na temo zaščite otrok. Poročilo o raziskavi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Featured project