Podporniki in podpornice Mirovnega inštituta

Mirovni inštitut je neodvisna in neprofitna organizacija. Naše delovanje omogočajo sredstva, ki jih pridobivamo na javnih razpisih in od zasebnih podpornikov in podpornic, ki verjamejo v naše delo in ga podpirajo.

Vabimo vas, da postanete naš podpornik oziroma podpornica.

Kdo so naši podporniki in podpornice?

Mirovni inštitut program podporništva vodi z namenom krepitve svojega poslanstva. Program je namenjen osebam in organizacijam, ki verjamejo v poslanstvo Mirovnega inštituta, podpirajo njegovo javno delovanje in menijo, da je delo inštituta pomembno za skupnost v Sloveniji in na mednarodni ravni. S programom podporništva inštitut zasleduje več ciljev. Prvi cilj je povečati prisotnost inštituta in njegovih raziskovalcev in raziskovalk v skupnosti prek povezovanja z občani in občankami, podjetji, javnimi institucijami, univerzami, nevladnimi organizacijami in veleposlaništvi. Povečana prisotnost omogoča boljši pretok znanja, izmenjavo idej in pogledov na različna vprašanja, ki so v poslanstvu inštituta, ter s tem večje možnosti za oblikovanje odgovorov na sodobne izzive.
Gre za povezovanje tako znotraj Slovenije kot tudi na mednarodni ravni. Drugi cilj je še okrepiti odzivnost inštituta na aktualno dogajanje doma in v svetu. Inštitut se v okviru svojih zmožnosti že odziva na javno dogajanje na področjih iz svojega delovanja, prek podporništva pa vzpostavlja nove možnosti in načine, kako odzivanje okrepiti. Tretji cilj podporništva je povečati raznolikost financiranja inštituta, s tem pa zagotoviti njegov trajnostni razvoj in neodvisnost od posameznih virov financiranja. Ta neodvisnost bo hkrati še dodatno pripomogla h krepitvi prvih dveh ciljev – prisotnosti v skupnosti in povečanju odzivnosti na aktualno dogajanje.

Pristop

S pristopom v program podporništva oseba pridobi naslednje ugodnosti:

  • Prejemanje rednih obvestil o dejavnostih inštituta prek e-novičnika
  • Dostop do brezplačnih publikacij Mirovnega inštituta ter študij in analiz, ki jih izvaja (izjema so študije, ki so izdelane na podlagi javnih naročil, ki po pogodbi preidejo v izključno last naročnika in Mirovni inštitut z njimi ne more prosto razpolagati. Javna naročila predstavljajo manjši delež aktivnosti MI).
  • Prost vstop na predavanja, pogovore in srečanja z uveljavljenimi strokovnjaki s področja družboslovnih znanosti in humanistike
  • 20 % popust pri izobraževanjih in konferencah Inštituta, ki predvidevajo plačilo kotizacije
  • Članstvo v knjižnici Mirovnega inštituta
  • Navedba podpornikov na spletni strani Mirovnega inštituta (z dovoljenjem)
Fizične osebe
50 EUR
Nevladne organizacije:
180 EUR
Osebe javnega prava in veleposlaništva:
480 EUR
Mikro* podjetja:
240 EUR
Mala in srednja podjetja:
480 EUR
Velika podjetja:
1300 EUR

* Klasifikacija mikro, malih, srednjih in velikih podjetij je določena v 55. členu Zakona o gospodarskih družbah.

V skladu s sklepom Upravnega sveta Mirovnega inštituta z dne 5.12.2014 je podporništvo Mirovnega inštituta stalno, velja do preklica in ga ni potrebno obnavljati. Preklic je potrebno sporočiti do 15. decembra za naslednje koledarsko leto.

Za vključitev v podporništvo je potrebno izpolniti in oddati spodnjo pristopno izjavo. Za več informacij smo na voljo na telefonski številki (0)1 234 77 20.

Pristopna izjava

Fields marked with an * are required

Ob vključitvi v podporništvo Mirovnega inštituta se zavezujemo poravnati letno članarino za naslednjo kategorijo (ustrezno obkrožite):Varstvo osebnih podatkov: V prijavnico ste vnesli osebne podatke, potrebne za včlanitev program podporništva Mirovnega inštituta. V skladu z zakonom bodo podatki uporabljeni le za namen, za katerega so bili posredovani.

Zadnja publikacija