Program podporništva Mirovnega inštituta

Mirovni inštitut je neodvisna in neprofitna organizacija. Naše delovanje omogočajo sredstva, ki jih pridobivamo na javnih razpisih in od zasebnih podpornikov in podpornic, ki verjamejo v naše delo in ga podpirajo.

Vabimo vas, da postanete naš podpornik oziroma podpornica.

Program podporništva je namenjen osebam in organizacijam, ki podpirajo naše javno delovanje in menijo, da je delo inštituta pomembno za skupnost v Sloveniji in na mednarodni ravni. S podporo nam boste pomagali zagotoviti neodvisnost in dodatno okrepiti zmožnost hitrega strokovnega odzivanja na aktualno dogajanje v družbi.

Zakaj podpirati Mirovni inštitut?

Naš pristop je participativno raziskovanje, s katerim si prizadevamo za krepitev glasov izključenih skupin, obenem pa tudi reflektirano zagovorništvo in interveniranje. Zato sistematično povezujemo teme, pomembne za razumevanje vzrokov (ne)enakosti in diskriminacije, kršitev človekovih pravic, seksizma, rasizma, nacionalizma, izključevanja določenih skupin z aktivnim poseganjem v javni prostor, v politike in zagovorništvo.

S programom podporništva na inštitutu zasledujemo več ciljev:

1. Povečati prisotnost inštituta v lokalnem, slovenskem in mednarodnem prostoru.
2. Okrepiti sodelovanje z javnostmi.
3. Spodbuditi pretok znanja, izmenjati različne poglede in ideje.
4. Okrepiti odzivnost inštituta na aktualno dogajanje doma in v svetu.
5. Odzivati se na javno dogajanje na področjih svojega delovanja.
6. Vzpostavljati nove možnosti in načine, kako odzivanje okrepiti.
7. Povečati raznolikost financiranja inštituta.
8. Zagotoviti trajnostni razvoj in neodvisnost od posameznih virov financiranja.

Podprete nas lahko na več načinov

 

1% DOHODNINE

Namenite nam 1 % dohodnine. Donacija je za vas popolnoma brezplačna, vaša dohodnina pa bo ob tem ostala nespremenjena.

Donacijo lahko izvedete na več načinov, kako, izveste tukaj.

Davčna številka MI je 71880879.

DONACIJA

Podprite nas z mesečno ali enkratno donacijo. Postopek lahko izvedete na povezavi na stran Podpri Mirovni inštitut. Plačilo poteka preko storitve PayPal, kjer lahko nakazilo izvedete tudi s kreditnimi ali debetnimi karticami. Drugi možnosti nakazila sta SEPA nakazilo ali direktna bremenitev.

Področja našega dela

 

Človekove pravice in manjšine

Prizadevamo si za preprečevanje in naslavljanje diskriminacije na podlagi vseh osebnih okoliščin. Preučujemo in zagovarjamo pravice ranljivih skupin, kot so LGBTQI, revni, starejši, delavci in delavke v skrbstvenem delu, otroci, migranti, begunci, pripadniki priznanih in nepriznanih narodnih manjšin, pripadniki različnih veroizpovedi, izbrisani in drugi.

Politika

Posvečamo se raziskovanju nekaterih temeljnih vprašanj politike in politik, ki so povezana s področji našega delovanja: kateri so sodobni pogoji političnega delovanja in opolnomočenja, kakšna so razmerja med (ne)enakostjo, državljanstvom, izključevanjem in kako razumeti fenomene nasilja. Pri tem si prizadevamo izpostaviti povezave med različnimi dimenzijami diskriminacije: razredno/socialno, rasno, spolno in drugimi.

Mediji

Obravnavamo medije kot ključni element za delovanje demokracije, uveljavljanja temeljnih človekovih pravic in enakosti. V raziskavah in prizadevanjih za reforme medijskega sistema prepoznavamo pomen medijskega lastništva, neodvisnega novinarstva in delovanja javnih in drugih neprofitnih medijev, odprtega dostopa do informacij javnega značaja ter komunikacijskih pravic državljank in državljanov, zlasti manjšin in neprivilegiranih družbenih skupin.

Spol

Delujemo v smeri prepoznavanja, razumevanja in odpravljanja neenakosti in diskriminacije po spolu, promocije enakih možnosti, izvajamo študije moškosti, prizadevamo si za boljše možnosti usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, ter naslavljamo vprašanja položaja žensk v družbi in politiki, očetovstva, skrbstvenega dela, trgovine z ljudmi in prostitucije.

Oglejte si stran, kjer izpostavljamo 25 dosežkov Mirovnega inštituta ob 25. obletnici delovanja!

Vsi dosežki in programi so podrobno opisani v letnih poročilih Mirovnega inštituta.

Način financiranja, ki temelji pretežno na prijavljanju na projektne razpise, dopolnjujemo tudi z drugimi načini pridobivanja sredstev za delovanje. Želimo si razširiti krog podpornic in podpornikov, ki bodo pomagali zagotavljati našo neodvisnost od vsakokratnih razpisov ter še povečati našo odzivnost na aktualno dogajanje, kot so denimo spremembe politik in predpisov, izključevalni družbeni pojavi ali represivni vzgibi vsakokratnih oblasti. Naši podporniki in podpornice so ljudje, ki menijo, da je naše delo pomembno in da prispeva k so-ustvarjanju družbe, v kakršni si želimo živeti.

Več informacij o tem, kako se financira Mirovni inštitut.