Monika Bohinec

koordinatorka dela v pisarni

Monika Bohinec je leta 2011 diplomirala na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani, od leta 2018 je vpisana na doktorski študijski program Humanistika in družboslovje. Njena aktivistična zavzemanja so se nanašala predvsem na področja izobraževanja (študentsko gibanje proti šolninam v visokem šolstvu, akcije za sistemsko ureditev pripravništva v socialnem varstvu), uresničevanja človekovih pravic – na področjih migracij, ranljivih otrok in oseb z dolgotrajnimi duševnimi stiskami. Bila je na izmed pobudnic gibanja Iz-hod, v okviru katerega so opozarjali na kršitve človekovih pravic v psihiatričnih bolnišnicah in socialno varstvenih zavodih v Sloveniji ter na nujnost deinstitucionalizacije le-teh. Njene strokovne izkušnje so povezane s socialnim delom na področju duševnega zdravja v skupnosti, migracij, otrok in s koordiniranjem domačih in tujih projektov, organizacijo ter vodenjem strokovnih dogodkov, izobraževanj. Raziskovalno je sodelovala z družboslovnimi fakultetami in nevladnimi organizacijami na družbene teme nasilja nad ženskami, analize sistema institucionalnega varstva in možnosti nevladnega sektorja ter zaščite otrok.

Na Mirovnem inštitutu je od julija 2019 zaposlena na delovnem mestu koordinatorke dela v pisarni. Njene obveznosti se nanašajo predvsem na koordinacijo dela v pisarni, administrativno podporo projektom, asistenco pri urejanju finančnih poročil in sodelovanje z računovodstvom, organizacijo dogodkov, sodelovanje pri pripravah razpisnih dokumentacij, asistenco pri tekočih projektih in  urejanje kadrovskih zadev.

SICRIS

Izbrani projekt