Zakaj so moški manj vključeni v družinsko delo

Očetje in delodajalci v akciji: Enakopravno vključevanje očetov v družinsko življenje in skrb za otroke

Zakaj so moški manj vključeni v družinsko delo

Raziskave kažejo, da je razlogov za manjšo vključenost moških v družinsko delo več in se največkrat prepletajo med seboj. Pogosto temeljijo na tradicionalnih prepričanji (moških in žensk), da je mati pomembnejša in s tem tudi bolj odgovorna za vzgojo otrok, kakor oče ter predstavah o neskladnosti skrbstvenega dela s »pravo« moškostjo (Eurofound 2015). Očetje se soočajo tudi z nenaklonjenim delovnim okoljem, npr. nenaklonjenostjo vodilnih in sodelavcev do odsotnosti z dela zaradi družinskih obveznosti, preobremenjenostjo in negotovo zaposlitvijo. Problem so tudi politike, ki v zvezi z družino naslavljajo predvsem ženske in ne upoštevajo specifičnega položaja naraščajočega števila prekarno zaposlenih (Hobson in Morgan 2002; Holter in drugi 2005).

Literatura

  • Eurofound. 2015. Promoting uptake of parental and paternity leave among fathers in the European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Dostopno prek: www.cite.gov.pt (4. april 2015)
  • Hobson, Barbara in David Morgan. 2002. Introduction. V Making Men into Fathers. Men, Masculinities and the Social Politics of Fatherhood, ur. Barbara Hobson, 1-21. Cambridge: University Press.
  • Holter, Øystein Gullvåg, Vera Riesenfeld in Elli Schambor. 2005. We don’t have anything like that here!“ – Organizations, Men and Gender Equality. V Work Changes Gender. Men and Equality in the Transition of Labour Forms, ur. Ralf Puchert, Marc Gärtner in Stephan Höyng, 73-104. Opladen: Barbara Budrich.

Kontakt

Živa Humer, vodja projekta
ziva.humer@mirovni-institut.si
Tel. 01 234 77 20

Spremljajte nas

Koordinator projekta

Mirovni inštitut
Inštitut za sodobne družbene in politične študije
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 234 77 20
Fax: +386 1 234 77 22
E-pošta: info@mirovni-institut.si

Projektna spletna stran je nastala s finančno podporo Programa Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino na spletni strani je odgovoren Mirovni inštitut in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Programa Norveškega finančnega mehanizma.