Fleksibilizacija ni rešitev

Očetje in delodajalci v akciji: Enakopravno vključevanje očetov v družinsko življenje in skrb za otroke

Fleksibilizacija ni rešitev

Med ukrepi, ki naj bi omogočali lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja se najpogosteje navajajo fleksibilne oblike zaposlitve in dela: delo za skrajšani delovni čas, delo od doma, drseči delovniki itd. A kot ugotavljata Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar (2014) so v Sloveniji te oblike dela ponujene in uporabljene predvsem, ko to ustreza delodajalcu oz. delodajalki, medtem ko za zaposlene predstavljajo izhod v sili in jim ne zagotavljajo niti večje varnosti, niti avtonomije. Raziskave kažejo, da tudi ne povečajo nujno deleža časa namenjenega družini in povečujejo spolne vrzeli, saj npr. za krajši delovni čas delajo v večji meri ženske, kot moški. Možnosti usklajevanja dela in družine so zato zelo odvisne od kakovosti zaposlitve ter pričakovanj in zahtev delodajalcev in delodajalk.

Literatura

  • Kanjuo Mrčela, Aleksandra in Nevenka Černigoj Sadar. 2014. Capabilities for Work/Life Balance in the Context Of Increasing Work Intensity and Precariouseness in the Service Sector and the IT Industry in a Transitional Economy. V Work life Balance: the Agency & Capabilities Gap, ur. Barbara Hobson,238-265. Oxford: Oxford University Press.

Kontakt

Živa Humer, vodja projekta
ziva.humer@mirovni-institut.si
Tel. 01 234 77 20

Spremljajte nas

Koordinator projekta

Mirovni inštitut
Inštitut za sodobne družbene in politične študije
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 234 77 20
Fax: +386 1 234 77 22
E-pošta: info@mirovni-institut.si

Projektna spletna stran je nastala s finančno podporo Programa Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino na spletni strani je odgovoren Mirovni inštitut in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Programa Norveškega finančnega mehanizma.