Človekove pravice in manjšine

Tematska polja in strateški fokusi so spremljanje nestrpnosti, migracijske in azilne politike, gejevske in lezbične študije, rasizem in ksenofobija, reševanje konfliktov v skupnosti in izobraževalni programi za preprečevanje diskriminacije.

Novice

Projekti

Publikacije