Tematska polja in strateški fokusi so spremljanje, proučevanje in poročanje o medijskih praksah in medijski politiki, medijski pluralizem, mediji in manjšine in dostop do informacij javnega značaja.

Novice

Projekti

Publikacije