Odprta, misleča in politično dejavna skupnost, temelječa na načelu enakosti.

(vizija Mirovnega inštituta)

Javni forum: Migracije in begunci, 8. september 2015, Atrij ZRC SAZU

Poslanstvo

Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije – je neodvisni in neprofitni raziskovalni zavod. Leta 1991 ga je ustanovila skupina posameznikov in posameznic, ki so verjeli v mirno reševanje konfliktov, enakost in spoštovanje človekovih pravic. Inštitut si z znanstveno-raziskovalnim delom in javnimi akcijami prizadeva za odprto skupnost, sposobno kritičnega mišljenja in utemeljeno na načelih enakosti, odgovornosti, solidarnosti, človekovih pravic in pravne države.

Inštitut razvija raziskovalno, izobraževalno in osveščevalno dejavnost na področjih družboslovja in humanistike na petih tematskih poljih: politika, človekove pravice in manjšine, mediji, spol in kulturne politike. Je zagovornik ranljivih skupin in si skupaj z njimi prizadeva za odpravo diskriminacije. Je viden raziskovalni in civilnodružbeni akter v Sloveniji, regiji in na mednarodni ravni ter neizogibna referenca na področjih, na katerih deluje. Povezuje se z drugimi sorodnimi akterji (inštituti, univerzami, nevladnimi organizacijami) in z občani na lokalni, regionalni in mednarodni ravni.

Nastanek in razvoj
Mirovni inštitut je leta 1991 ustanovila skupina neodvisnih intelektualk in intelektualcev, ki so bili tudi civilnodružbeni aktivisti v postsocialističnih procesih prejšnjega desetletja v Sloveniji in Jugoslaviji. V prvih letih obstoja, v obdobju vojn na območju nekdanje Jugoslavije, se je posvečal predvsem mirovnim študijam, vprašanjem nasilja, vojne in varnosti.

V naslednjih letih se je dejavnost razširila na področje sodobnih družbenih in političnih študij. Intenzivneje se je začel ukvarjati s problemom rasizma in političnih konfliktov, hkrati pa tudi s študijami spolov, kulturnimi študijami in s projekti politično socialne prakse. Strogo akademsko perspektivo je povezal s konkretno socialno in politično angažiranostjo.

V tem času je nastala vrsta akcijskih raziskav in raziskovalnih projektov, ki so poleg že omenjenih tem zajemali še vprašanja političnega ekstremizma, demokratizacije in politike enakih možnosti v srednji in vzhodni Evropi, neodvisnih ženskih in feminističnih skupin v Sloveniji, pa tudi problematiko spolnih zlorab, beguncev, civilnega služenja vojaškega roka, kulturne industrije in drugo.

Konec leta 2000 so se Mirovnemu inštitutu pridružili trije programi nekdanjega Zavoda za odprto družbo Slovenija: Medijski program, program Civilna družba in Program sodelovanja East East. Z njihovim prihodom se je dejavnost inštituta dodatno razširila, raziskovalne in ostale dejavnosti pa so zdaj usmerjene tudi k vprašanjem človekovih pravic, medijev in politik Evropske unije.

Še naprej se ukvarjamo z marginaliziranimi socialnimi in političnimi temami, ki ponavadi ne najdejo prostora v dejavnosti drugih institucij – v zadnjem času, na primer, problematika izbrisanih, položaj Romov, vidnost etničnih in drugih manjšin v medijskem prostoru, položaj novih nepriznanih manjšin, intimno državljanstvo, protislovja kulturnih politik, razmerja Evropske unije in Združenih držav Amerike, ustavni proces v Evropski uniji, širitev Evropske unije (Balkan, Turčija, Ukrajina), dosežki haaškega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije in druga vprašanja.

Mirovni inštitut je pripravljen za sodelovanje, partnerstvo in mreženje v evropski, balkanski, mediteranski in globalni prostor, kar potrjuje tudi naša vključenost v številne mednarodne raziskovalne, civilnodružbene, izobraževalne in zagovorniške projekte in mreže.

Mirovni inštitut je pripravljen za sodelovanje, partnerstvo in mreženje v evropski, balkanski, mediteranski in globalni prostor, kar potrjuje tudi naša vključenost v številne mednarodne raziskovalne, civilnodružbene, izobraževalne in zagovorniške projekte in mreže.

Tematska polja

Človekove pravice in manjšine

Strateški fokusi

 • spremljanje nestrpnosti in sovražnega govora
 • migracije, azil in integracija
 • LGBTQI pravice
 • dostop do pravic in pravičnosti
 • preprečevanje diskriminacije
Povezani projektiPovezane publikacije
Novinarska konferenca: (Od)govor na sovražni govor

Novinarska konferenca: (Od)govor na sovražni govor, 29. januar 2015

Politika

Strateški fokusi

 • država, politika in oblast
 • rasizem, ksenofobija in nacionalizem
 • populizem
 • nasilje
 • socialna država
 • državljanstvo
 • delo in pravice
Povezani projektiPovezane publikacije
Forum Mirovnega inštituta: Protesti. Zakaj in kaj zdaj?, 12.december 2012, Cankarjev dom, Ljubljana

Forum Mirovnega inštituta: Protesti. Zakaj in kaj zdaj?, 12. december 2012, Cankarjev dom, Ljubljana

Mediji

Strateški fokusi

 • mediji in manjšine
 • medijski pluralizem
 • dostop do informacij javnega značaja
 • medijska politika
 • medijska in informacijska pismenost
 • medijska integriteta
Povezani projektiPovezane publikacije
Conference 'Media integrity matters!'

Konferenca: Media integrity matters!, 1. december 2014, Ljubljana

Spol

Strateški fokusi

 • enakost spolov
 • prostitucija in seksualno delo
 • skrbstveno delo
 • študije moškosti
 • javno, zasebno, intimno
Povezani projektiPovezane publikacije
Študijski obisk predstavnic Ženskega centra Nyamirambo iz Ruande, april 2014

Študijski obisk predstavnic Ženskega centra Nyamirambo iz Ruande, april 2014

 

Kulturna politika

Strateški fokusi

 • kulturna politika
 • intelektualna lastnina in avtorske pravice
 • kulturna vzgoja
 • kultura kot dejavnik družbenega razvoja
 • kulturne študije
Povezani projektiPovezane publikacije
Predstavitev knjige Feminizem in islam. Turške ženske med orientom in zahodom, 13. maj 2014

Predstavitev knjige Feminizem in islam. Turške ženske med orientom in zahodom, 13. maj 2014

Publikacije

Mirovni inštitut izdaja pet knjižnih zbirk, posebne izdaje in periodiko. Stalne zbirke so Media Watch – podzbirka Poročilo o nestrpnosti, Politike – podzbirka Politike Symposion, EU monitor, Svete Krave, zborniki Delavsko-punkerske univerze.

Knjižnica

Gradivo knjižnice obsega vsa področja dejavnosti Mirovnega inštituta predvsem s področja marginaliziranih diskurzov, kot tudi poseben knjižni fond revije Maska s področja uprizoritvenih umetnosti. Odprta je enkrat tedensko (čitalnica in izposoja na dom).

Dogodki Mirovnega inštituta

Mirovni inštitut organizira različne oblike javnih razprav – forume, Novinarske večere in omizja – o žgočih in zapostavljenih temah ter javnih pobudah in raziskovalnih rezultatih.

Izobraževanja

Seminarji, delavnice, konference, poletne šole so oblike raziskovalnega izobraževanja o temah, s katerimi se ukvarja Mirovni inštitut.

Program East East

(2001-2013)

Program je spodbujal mednarodno sodelovanje prek organizacije seminarjev, delavnic in študijskih obiskov za obravnavo aktualnih političnih in socialnih tem.

Delavsko-punkerska univerza

(1998-2013)

je nudila nove možnosti alternativnega (samo)izobraževanja (vsakoletni ciklus predavanj, simpoziji in konference, študijski krožki itd.)