Novice

Delavnica za delodajalce o usklajevanju plačanega dela in družine

Delavnica za delodajalce o usklajevanju plačanega dela in družine

Udeleženci delavnice
Udeleženci delavnice

Izzivi usklajevanja plačanega dela in družine v delovnih okoljih, delavnica, 11. februarja 2016

V okviru projekta ODA je v četrtek, 11. februarja 2016, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekala delavnica Izzivi usklajevanja plačanega dela in družine v delovnih okoljih. Na delavnici je sodelovalo 13 predstavnikov in predstavnic delovnih organizacij iz javnega in zasebnega sektorja.

Udeleženci in udeleženke so spoznavali prednosti in izzive, ki jih v podjetja prinaša uvajanje ukrepov namenjenih lajšanju usklajevanja plačanega dela in družine. Posebna pozornost je bila namenjena vprašanju, kateri ukrepi so za posamezno podjetje izvedljivi ter kako jih prenašati v prakso. Pri tem so bile izpostavljene dobre prakse iz Norveške in Slovenije ter Prilagodljiv paket ukrepov ODA. Posebej je bila tematizirana tudi vloga očetov pri skrbi za otroke in težave, s katerimi se soočajo pri usklajevanju plačanega dela in družine.