Strateški fokusi:

  • kulturna politika
  • intelektualna lastnina in avtorske pravice
  • kulturna vzgoja
  • kultura kot dejavnik družbenega razvoja
  • kulturne študije

Novice

Projekti

Publikacije