Novice

Komunikacijske veščine, razreševanje konfliktov in obvladovanje stresa za očete

Komunikacijske veščine, razreševanje konfliktov in obvladovanje stresa za očete

Udeleženci delavnice

Očetje so na delavnicah ODA pridobivali znanje o komunikacijskih veščinah, razreševanju konfliktov in obvladovanju stresa

V okviru pilotnega preizkusa Prilagodljivega paketa ukrepov ODA smo v februarju 2016 izvedli tematske delavnice, namenjene očetom, ki so zaposleni v Policiji, RTVSLO, Support & Trade d.o.o in GoOpti/TM Vista d.o.o.. Na pobudo očetov so bile izvedene delavnice namenjene komunikaciji in konfliktom ter obvladovanju stresa. Sodelujoči očetje so spoznavali veščine in predloge, ki jih je možno uporabiti tako v delovnem kot družinskem okolju. Razprava je potekala o konkretnih primerih službenega in domačega okolja. Delavnice je vodila ga. Nina Babič, univ. dipl. psih., FamilylabSlovenija. Več o vsebini delavnic lahko preberete v nadaljevanju.

Delavnica: Komunikacija in konflikti – kako soustvarjamo ozračje in odnose, ki spodbujajo k produktivnosti in ustvarjalnosti

Udeleženci delavnice

Delavnica na Policijski akademiji

Vsebinski sklopi:

  • Odnosna kompetenca – umetnost vzpostavljanja in ohranjanja odnosov; čigava odgovornost je dinamika odnosov v službi, koliko odnosi prispevajo k zadovoljstvu in uspešnosti posameznika ter kaj storiti, ko “zaškripa”.
  • Osebna govorica in dialog – temeljno orodje za postavljanje mej in reševanje konfliktov; vljudnostni govor ali osebno izražanje – kdaj in čemu; prednosti kakovostnega dialoga pred monologi in namerno tišino; kako ohraniti lastne meje brez izgube nadzora in brez čustvene ugrabitve.
  • Posebej zahtevne situacije: nasprotja med sodelavci, med vodstvom in sodelavci ter navzven; kakšne so razlike med različnimi spori – profesionalnimi, osebnimi; horizontalna sovražnost, mobbing.

Delavnica: Obvladovanje stresa – kako preživeti v službi in se obenem imeti čim bolje

Delavnica na RTV Slovenija

Delavnica na RTV Slovenija

Vsebinski sklopi:

  • Integriteta vs. sodelovanje – temeljni eksistencialni konflikt; kako v sebi ohranjamo ravnotežje med zvestobo lastni integriteti in podrejanjem/sodelovanjem s skupnostjo, v kateri delamo.
  • Osebna in družbena odgovornost: razmerje med mojimi vrednotami in vrednotami podjetja; družbena odgovornost kot krinka osebne odgovornosti?; kako se odločam in kakšne so posledice različnih odločitev?
  • Izgorelost – kako to in kaj z njo?; Poskrbeti zase, skrbeti za druge – zakaj ne moremo poskrbeti za nikogar, če ne poskrbimo zase – kako to doseči in zakaj je skrb zase temeljni varovalni dejavnik duševnega zdravja v službi in povsod.