Uporabni viri informacij

Očetje in delodajalci v akciji: Enakopravno vključevanje očetov v družinsko življenje in skrb za otroke

Uporabni viri informacij

Organizacije moških

 • Reform je nevladna organizacija iz Osla, ki si prizadeva izboljšati znanje o moških in dečkih, spodbuja vključevanje moških v prizadevanja za enakost spolov in nudi svetovanje in podpora moškim. Reform je partnerska organizacija projekta Očetje in delodajalci v akciji.
 • MenEngage je globalna mreža organizacij in skupin, ki vključujejo moške in dečke v prizadevanjih za enakost spolov.
 • eMANcipator je nizozemska organizacija za moške in enakost spolov.
 • MenCare je globalna kampanja za promocijo pravičnega in nenasilnega očetovstva, da bi tako povečali družinsko blagostanje in enakost spolov ter izboljšali zdravje mater, očetov in otrok.

Za delodajalce

Nasveti, pomoč in podpora za starše

 • Ringaraja nudi informacije in nasvete o zanositvi, nosečnosti, negi dojenčka in vzgoji otrok.
 • Familylab Slovenija si prizadeva ohranjati in širiti vrednote in načela znanega danskega družinskega terapevta Jesperja Juula. Družinam ponuja podporo, svetovanje in pomoč pri razvoju starševske kompetentnosti, strokovnim delavcem, ki delajo z otroki in/ali družinami, pa prostor za strokovni in osebni razvoj s poudarkom na odnosni kompetenci.
 • Svetovalni centri pomagajo otrokom, mladostnikom in staršem pri razreševanju učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih in psihiatričnih motenj in težav. Pomoč nudijo psihologi, pedopsihiatri, specialni pedagogi, pedagogi, logopedi in socialni delavci.
 • AEIOU je neodvisna umetniška skupina, ki ustvarja predstave za najmlajše otroke. Priložnost za zanimivo preživljanje prostega časa z otrokom.
 • Združenje mladih, staršev in otrok Sezam nudi varstvo in inštrukcije za otroke.
 • Ključne informacije o pogojih in pravicah do materinskega, očetovskega in starševskega dopusta.

Raziskovalni in akcijski projekti

 • Projekt EQPOWEREC: Enakost spolov pri razdelitvi ekonomske moči pokriva področje enakosti spolov pri odločanju na gospodarskem področju. Cilj projekta je doseči večjo ozaveščenost o problematiki in povečati enakost med spoloma v gospodarskem življenju v Sloveniji.
 • Projekt Promocija enakosti spolov v dohodkih iz dela za zmanjšanje razlik v pokojninah, revščine in socialne izključenosti ozavešča o vplivu, ki ga imajo na spolu temelječe neenakosti v dohodkih iz dela na dohodke iz pokojnine ter s tem povezano feminizacijo revščine.
 • Projekt Skrbstveno delo med individualizacijo, globalizacijo in socializacijo raziskuje premestitve odgovornosti za socialno varnost od socializacije k individualizaciji/privatizaciji in globalizaciji, torej premestitve od javnega zagotavljanja skrbstvenih storitev k vse bolj privatiziranim rešitvam.
 • The Role of Men in Gender Equality - European strategies & insights (Vloga moških pri enakosti spolov – evropske strategije in vpogledi, raziskovalno poročilo)
 • Projekt Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v kolektivnih pogodbah: Vloga socialnih partnerjev pri spodbujanju enakosti spolov (GEQUAL) naslavlja izziv, kako lahko socialni partnerji prispevajo k spodbujanju enakosti spolov, zlasti z vključevanjem te tematike v kolektivne pogodbe.
 • Projekt Osvojiti politično enakost z novimi imeni – OPENN si prizadeva za povečanje poznavanja in zavesti javnosti o ovirah, ki ženskam otežujejo udejstvovanje in dostop do položajev v političnem odločanju ter o prednostih udeležbe žensk v politiki; povečanje interesa žensk za sodelovanje v politiki; povečanje pripravljenosti na izvajanje ukrepov za večjo zastopanost in udeležbo ter za krepitev vloge žensk v politiki; povečanje znanja,  sposobnosti in medsebojne podpore žensk v politiki na lokalni ravni.

Okrogle mize

 • Posnetek okrogle mize Moški v boju s stereotipi, ki je potekala na posvetu Enakost spolov - kaj imajo moški s tem? Moški kot očetje, moški v skrbstvenem delu, moški v medijskih reprezentacijah…

Kontakt

Živa Humer, vodja projekta
ziva.humer@mirovni-institut.si
Tel. 01 234 77 20

Spremljajte nas

Koordinator projekta

Mirovni inštitut
Inštitut za sodobne družbene in politične študije
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 234 77 20
Fax: +386 1 234 77 22
E-pošta: info@mirovni-institut.si

Projektna spletna stran je nastala s finančno podporo Programa Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino na spletni strani je odgovoren Mirovni inštitut in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Programa Norveškega finančnega mehanizma.