Uporabni viri informacij

Očetje in delodajalci v akciji: Enakopravno vključevanje očetov v družinsko življenje in skrb za otroke

Uporabni viri informacij

Organizacije moških

 • MenEngage je globalna mreža organizacij in skupin, ki vključujejo moške in dečke v prizadevanjih za enakost spolov.
 • MenCare je globalna kampanja za promocijo pravičnega in nenasilnega očetovstva, da bi tako povečali družinsko blagostanje in enakost spolov ter izboljšali zdravje mater, očetov in otrok.
 • Reform je nevladna organizacija iz Osla, ki si prizadeva izboljšati znanje o moških in dečkih, spodbuja vključevanje moških v prizadevanja za enakost spolov in nudi svetovanje in podpora moškim. Reform je partnerska organizacija projekta Očetje in delodajalci v akciji.
 • eMANcipator je nizozemska organizacija za moške in enakost spolov.

Za delodajalce

Nasveti, pomoč in podpora za starše

 • Ključne informacije o pogojih in pravicah do materinskega, očetovskega in starševskega dopusta.
 • Svetovalni centri pomagajo otrokom, mladostnikom in staršem pri razreševanju učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih in psihiatričnih motenj in težav. Pomoč nudijo psihologi, pedopsihiatri, specialni pedagogi, pedagogi, logopedi in socialni delavci.
 • Združenje mladih, staršev in otrok Sezam nudi varstvo in inštrukcije za otroke.
 • AEIOU je neodvisna umetniška skupina, ki ustvarja predstave za najmlajše otroke. Priložnost za zanimivo preživljanje prostega časa z otrokom.
 • Familylab Slovenija si prizadeva ohranjati in širiti vrednote in načela znanega danskega družinskega terapevta Jesperja Juula. Družinam ponuja podporo, svetovanje in pomoč pri razvoju starševske kompetentnosti, strokovnim delavcem, ki delajo z otroki in/ali družinami, pa prostor za strokovni in osebni razvoj s poudarkom na odnosni kompetenci.
 • Ringaraja nudi informacije in nasvete o zanositvi, nosečnosti, negi dojenčka in vzgoji otrok.

Raziskovalni in akcijski projekti

 • Projekt Promocija enakosti spolov v dohodkih iz dela za zmanjšanje razlik v pokojninah, revščine in socialne izključenosti ozavešča o vplivu, ki ga imajo na spolu temelječe neenakosti v dohodkih iz dela na dohodke iz pokojnine ter s tem povezano feminizacijo revščine.
 • Projekt Osvojiti politično enakost z novimi imeni – OPENN si prizadeva za povečanje poznavanja in zavesti javnosti o ovirah, ki ženskam otežujejo udejstvovanje in dostop do položajev v političnem odločanju ter o prednostih udeležbe žensk v politiki; povečanje interesa žensk za sodelovanje v politiki; povečanje pripravljenosti na izvajanje ukrepov za večjo zastopanost in udeležbo ter za krepitev vloge žensk v politiki; povečanje znanja,  sposobnosti in medsebojne podpore žensk v politiki na lokalni ravni.
 • Projekt Skrbstveno delo med individualizacijo, globalizacijo in socializacijo raziskuje premestitve odgovornosti za socialno varnost od socializacije k individualizaciji/privatizaciji in globalizaciji, torej premestitve od javnega zagotavljanja skrbstvenih storitev k vse bolj privatiziranim rešitvam.
 • Projekt EQPOWEREC: Enakost spolov pri razdelitvi ekonomske moči pokriva področje enakosti spolov pri odločanju na gospodarskem področju. Cilj projekta je doseči večjo ozaveščenost o problematiki in povečati enakost med spoloma v gospodarskem življenju v Sloveniji.
 • Projekt Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v kolektivnih pogodbah: Vloga socialnih partnerjev pri spodbujanju enakosti spolov (GEQUAL) naslavlja izziv, kako lahko socialni partnerji prispevajo k spodbujanju enakosti spolov, zlasti z vključevanjem te tematike v kolektivne pogodbe.
 • The Role of Men in Gender Equality - European strategies & insights (Vloga moških pri enakosti spolov – evropske strategije in vpogledi, raziskovalno poročilo)

Okrogle mize

 • Posnetek okrogle mize Moški v boju s stereotipi, ki je potekala na posvetu Enakost spolov - kaj imajo moški s tem? Moški kot očetje, moški v skrbstvenem delu, moški v medijskih reprezentacijah…

Kontakt

Živa Humer, vodja projekta
ziva.humer@mirovni-institut.si
Tel. 01 234 77 20

Spremljajte nas

Koordinator projekta

Mirovni inštitut
Inštitut za sodobne družbene in politične študije
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 234 77 20
Fax: +386 1 234 77 22
E-pošta: info@mirovni-institut.si

Projektna spletna stran je nastala s finančno podporo Programa Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino na spletni strani je odgovoren Mirovni inštitut in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Programa Norveškega finančnega mehanizma.