Tematska polja in strateški fokusi so integracija načela enakosti spolov (gender mainstreaming), ženske v tranzicijskih državah, trgovanje z ljudmi in prostitucija, politike spolov in enakih možnosti, neplačano delo in moške študije.

Novice

Projekti

Publikacije