Scientific publications 2020

Scientific publications 2020

In 2020 researchers from the Peace Institute wrote numerous scientific articles and monographs presenting the results of our research projects and studies. In addition, we have participated in publications as editors or editors or as translators. We have also participated in numerous television and radio shows, international conferences, etc.

ARTICLES

1.01 Original science article

1.02 Review article

1.04 Professional article

 • KOMEL, Mirt. Hegel in grštvo. Razpotja : revija humanistov Goriške. pol. 2020, letn. 11, št. 40, str. 12-15.
 • ŠORI, Iztok. O očetih “samohranilcih” in nasilju spolnih stereotipov. Dialogi. 2020, letn. 56, št. 9, str. 103-110.
 • ZAVRATNIK, Simona. Others, contagious : peoples on the margins of society during the Covid-19 crisisStudies in ethnicity and nationalism. [Online ed.]. 29th Jul. 2020.

1.05 Newspaper articles

 • BREZNIK, Maja. Pomoč za kupovanje glasov : krizni ukrepi in prekarizacija dela. DnevnikDnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 25. apr. 2020, leto 70, št. 96, fotogr.
 • ŠORI, Iztok. Podganje dirkeVečerV soboto. [Tiskana izd.]. 31. okt. 2020, let. 76, [št.] 252, ilustr. ISSN 0350-4972, ISSN 1855-7759.
 • ZAVRATNIK, Simona. Sovražne politike : v očeh oblasti smo krivi za vseDnevnik onlineDnevnikov objektiv. [Spletna izd.]. 5. dec 2020, fotogr.
 • ZAVRATNIK, Simona. Meje mobilnosti : migracije v (post)pandemijskem času. Slogopis : informativni časopis za razvojne teme. sep. 2020, posebna št., str. 8-9, fotogr.

1.08 Published scientific paper at the conference

 • PAJNIK, Mojca, SAUER, Birgit, ŠORI, Iztok, THIELE, Daniel. Right-wing populist affective governmentality : a comparative analysis of parliamentary debates on migration in Austria and Slovenia. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.), KANJUO-MRČELA, Aleksandra (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Družbene neenakosti in politika : Slovensko sociološko srečanje, Ljubljana, 6.-7. november 2020. 1. natis. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2020. Str. 79-83.
 • RIBAĆ, Marko. Populizmi : neenakosti v diskurzivni konstrukciji političnih problemov. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.), KANJUO-MRČELA, Aleksandra (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Družbene neenakosti in politika : Slovensko sociološko srečanje, Ljubljana, 6.-7. november 2020. 1. natis. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2020. Str. 89-93.
 • ZAVRATNIK, Simona. Družbene neenakosti v pandemiji : kje #ostanidoma, če si begunec?. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.), KANJUO-MRČELA, Aleksandra (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Družbene neenakosti in politika : Slovensko sociološko srečanje, Ljubljana, 6.-7. november 2020. 1. natis. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2020. Str. 64-68.
 • VUGA BERŠNAK, Janja, ŽIVODER, Andreja, ŠVAB, Alenka, JUVAN, Jelena, HUMER, Živa, JELUŠIČ, Ljubica, KOCJANČIČ, Klemen, LOBE, Bojana. (Ne)vsakdanje življenje vojaških družin v času pandemije. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.), KANJUO-MRČELA, Aleksandra (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Družbene neenakosti in politika : Slovensko sociološko srečanje, Ljubljana, 6.-7. november 2020. 1. natis. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2020. Str. 31-35.

1.12 Published abstract of the scientific paper at the conference

1.16 Independent scientific composition or chapter in a monography

 • BAJT, Veronika. Crimmigration and nationalist paranoia. V: KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža (ur.). Causes and consequences of migrant criminalization. Cham: Springer, cop. 2020. Str. 171-189. Ius gentium, vol. 81.
 • BAŠIĆ-HRVATIN, Sandra, PETKOVIĆ, Brankica. Javni medij kot varuh javnega interesa. V: SPLICHAL, Slavko (ur.). Premisleki o prihodnosti javnih medijev. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020. Str. 30-36. Knjižna zbirka Javnost.
 • HUMER, Živa, KUHAR, Metka. Slovenia. V: DEUTSCH, Francine (ur.), GAUNT, Ruth A. (ur.). Creating equality at home : how 25 couples around the world share housework and childcare. 1st ed. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2020. Str. 281-294, zvd.
 • JALUŠIČ, Vlasta, BAJT, Veronika, LEBOWITZ, Rachel. EU agenda for migration & policies regarding integration. V: AVDI, Evrinomy (ur.), MECKL, Markus (ur.). REMix : the university as an advocate for responsible education about migration in Europe : inclusive societies : a textbook for interdisciplinary migration studies. [Akureyri]: University of Akureyri, 2020. Str. 192-203.
 • JALUŠIČ, Vlasta. Less than criminals : crimmigration “law” and the creation of the dual state. V: KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža (ur.). Causes and consequences of migrant criminalization. Cham: Springer, cop. 2020. Str. 69-87. Ius gentium, vol. 81.
 • KUHAR, Roman, PAJNIK, Mojca. Populist mobilizations in re-traditionalized society : anti-gender campaigning in Slovenia. V: DIETZE, Gabriele (ur.), ROTH, Julia (ur.). Right-wing populism and gender : European perspectives and beyond. Bielefeld: Transcript, cop. 2020. Str. 167-184, ilustr. Gender studies.
 • PAJNIK, Mojca, BAJT, Veronika. Precariousness of migrant women : between structural constraints and coping strategies. V: MISRA, Roli (ur.). Migration, trafficking and gender construction : women in transition. New Delhi: SAGE Publications India, 2020.
 • PAJNIK, Mojca. Javna radiotelevizija : branik pred zdrsom v avtoritarizem. V: SPLICHAL, Slavko (ur.). Premisleki o prihodnosti javnih medijev. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020. Str. 169-176. Knjižna zbirka Javnost.

1.17 Independent professional composition or chapter in a monograph

 • PETKOVIĆ, Brankica. Tabelarni pregled modelov upravljanja javne RTV Slovenija 1990-2020. V: SPLICHAL, Slavko (ur.). Premisleki o prihodnosti javnih medijev. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020. Str. 205-207, tabele. Knjižna zbirka Javnost.

1.22 Interview

1.25 Other articles

MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS

2.01 Scientific monography

 • ZAVRATNIK, Simona, CUKUT KRILIĆ, Sanja. Digitalni begunci : transformacije migracijskih poti ali ko pametni telefon nadomesti kovček. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2020. 172 str., graf. prikazi. Knjižna zbirka Ost, 22.

2.08 PhD disertation

2.12 Final report on research results

2.13 Study, pre-study, study

 • RIBAĆ, Marko. Frame analysis of civil society documents in the period 2015-2018 : (case of Slovenia) : report : part of the basic project Political and Media Populism: “Refugee Crisis” in Slovenia and Austria. [Ljubljana]: The Peace Institute, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (39 str.)), ilustr., graf. prikazi.
 • VUGA BERŠNAK, Janja, LOBE, Bojana, ŠVAB, Alenka, HUMER, Živa, JELUŠIČ, Ljubica, JUVAN, Jelena, ŽIVODER, Andreja, KOCJANČIČ, Klemen. COVID-19 : instrument za merjenje vpliva razglasitve epidemije v RS na vsakdanje življenje vojaških družin : [vprašalnik]. [Ljubljana: Fakulteta za družbene vede], 2020. [13] str.

2.19 Radio or television show

2.25 Other monographs and other completed works

 • BIJUKLIČ, Igor, JALUŠIČ, Vlasta. Uvodni predavanji. Ljubljana: Festival Grounded; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (60 min, 23 sek)), barve, zvok. Grounded 2020.
 • VUK, Martina (oseba, ki intervjuva), ZABUKOVEC, Katja (intervjuvanec), HRŽENJAK, Majda (intervjuvanec), LOKAR, Sonja (intervjuvanec), ROŽIČ, Ladislav (intervjuvanec). Učinki karantena krize, nevidni očem in odločevalcem. [San Bruno]: YouTube, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (76 min, 54 sek)), barve, zvok. Opozicija, epizoda 12.
 • ŽEROVC, Beti, NOVAK, Jure, LUZAR, Matevž, ŠIRCA, Majda, ŠORI, Iztok, KRANER, Kaja, JEZERNIK, Božidar, PIRMAN, Alenka, STERGAR, Rok, BERBERIH-SLANA, Aleksandra. Kakšno kulturno politiko potrebujemo? : spletno srečanje ob javnem pismu ministru za kulturo, prof. dr. Vasku Simonitiju, z dne 17. 11. 2020, petek, 20. 11. 2020, 11.00 : spletna video konferenca zoom, 20. 11. 2020. [Ljubljana: Filozofska fakulteta], 2020. 1 spletni vir.
PERFORMED WORKS (EVENTS)

3.11 Radio or television broadcast

 • LIČER, Matjaž (intervjuvanec), ZAVRATNIK, Simona (intervjuvanec). Podnebni begunec : oddaja Na kratko, TV SLO 1, 6. 10. 2020.
 • JALUŠIČ, Vlasta (intervjuvanec). Pogovor z Vlasto Jalušič = Gespräch mit Vlasta Jalušič : prispevek v oddaji AGORA Obzorja, radio AGORA 105,5, 7. septembra 2020.

3.15 Unpublished conference paper

 • FRELIH, Mojca. Izzivi moških v neformalni oskrbi oseb z demenco : prispevek v okviru panela “Odprti termin II: Skrbstveno delo in spol v perspektivi študij moških in moškosti” v okviru letnega srečanja “Družbene neenakosti in politika”, Slovenski sociološki dnevi 2020, Slovensko sociološko društvo, online, 7. 11. 2020.
 • HRŽENJAK, Majda. Reflecting on missing pieces in the discourse about east to west care migration to Europe : contribution at the Exploratory Workshop “Gendering Everyday Geopolitics: Migrant Care Work and Transforming Socio-Economic Hierarchies”, Bergen, Norway, 12 March 2020.
 • JALUŠIČ, Vlasta. Arendt, Koselleck and “begreifen” : thinking political concepts in times of “crisis” : presentation at the Course “Identity of Europe: Changing Concepts in a Changing World”, Dubrovnik, 14-18 September 2020.
 • KOMEL, Mirt, ŠTERK, Karmen, ŽUPAN GALUNIČ, Aleš, SAVIČ, Goran. SCAN revisited through linguistic psychoanalysis : 6. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija “Kriminalistika u teoriji i praksi”, online, 20. 11. 2020.
 • KOMEL, Mirt. “To act or not to act” : Arendt, Hegel, and Shakespeare : online presentation at the Course “Identity of Europe: Changing Concepts in a Changing World”, Dubrovnik, 14-18 September 2020.
 • ŠORI, Iztok. Holy family and holy love : individual and institutional reconstructing of masculinity in lonefather families : contribution at the International Father Research Networking Conference “Care-Practices of Fathers in International Comparison: Do Policies Matter?”, University of Applied Sciences Landshut, Germany, 16-18 January 2020.
 • ŠORI, Iztok. Očetje samohranilci, deficit materinske ljubezni in institucionalna diskriminacija : prispevek v okviru panela “Odprti termin II: Skrbstveno delo in spol v perspektivi študij moških in moškosti” v okviru letnega srečanja “Družbene neenakosti in politika”, Slovenski sociološki dnevi 2020, Slovensko sociološko društvo, online, 7. 11. 2020.
 • ŠORI, Iztok. Pozdrav in uvodni nagovor : prispevek na posvetu Integracija oseb z mednarodno zaščito v Sloveniji in EU, Hiša Evropske unije, Ljubljana, 21. januarja 2020.
 • ŠORI, Iztok. Pozdravni in uvodni nagovor : prispevek na posvetu Očka v akciji, Hiša Evropske unije, Ljubljana, 2. julija 2020.
 • ZDRAVKOVIĆ, Lana. The concept of emancipation as political action : presentation at the Course “Identity of Europe: Changing Concepts in a Changing World”, Dubrovnik, 14-18 September 2020.
 • ZDRAVKOVIĆ, Lana. The performance (of) contemporaneity: between eschatology and epistemology, PARL seminar, 2.september 2020.
 • ZDRAVKOVIĆ, Lana. Zaključne misli : prispevek na posvetu Integracija oseb z mednarodno zaščito v Sloveniji in EU, Hiša Evropske unije, Ljubljana, 21. januar 2020.
 • ZDRAVKOVIĆ, Lana. Do you have to be a man in order to be a women philosopher?, on-line conference by Research Center for Women in Philosophy , 17. december 2020.

3.25 Other work performed

 • BOLJKA, Urban (diskutant), HRŽENJAK, Majda (diskutant), NOVINEC, Barbara (diskutant), ŠTRUKELJ, Branimir (diskutant), VUK, Martina (diskutant). Zakaj je unija otrok pomembna za krepitev sistema socialnega varstva : okrogla miza v okviru javne razprave “Unija otrok ali zakaj je vrtec tako pomemben za naše otroke?”, Ljubljana, 24. septembra 2020.
 • HRŽENJAK, Majda. The state’s responsibility for care : contribution at the MoneyLab #8 streaming event “Care: Solidarity is Disobedience”, organised and produced by Aksioma – Institute for Contemporary Art, 1 June 2020.
 • HUMER, Živa (diskutant), ROBNIK, Sonja (diskutant), KRANJC KUŠLAN, Aleš (diskutant), JUROVIĆ, Petra (diskutant), FRELIH, Mojca (diskutant). Kaj smo se o usklajevanju dela in družine naučili v obdobju koronavirusa? : okrogla miza na posvetu Očka v akciji, Hiša Evropske unije, Ljubljana, 2. julija 2020.
 • JERKIČ, Lidija (diskutant), HRŽENJAK, Majda (diskutant), LESKOŠEK, Vesna (diskutant), BÖHM, Lučka (diskutant), MAROLT-MEDEN, Biserka (diskutant), POJE, Andreja (diskutant). Dolgotrajna oskrba z vidika žensk : okrogla miza Zveze svobodnih sindikatov Slovenije ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk, Dom sindikatov, Ljubljana, 6. marca 2020.
 • KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža (diskutant), BAJT, Veronika (diskutant), JALUŠIČ, Vlasta (diskutant), et al. Integracija oseb z mednarodno zaščito v Sloveniji in EU : 1. panel na posvetu Integracija oseb z mednarodno zaščito v Sloveniji in EU, Hiša Evropske unije, Ljubljana, 21. januarja 2020.
 • KOMEL, Mirt (diskutant), HERGOUTH, Martin (diskutant). Razpotja 40 : Hegel post scriptum : pogovor v sklopu Mesta knjige, Ex Diamond, Nova Gorica, 14. 9. 2020.
 • KOMEL, Mirt. Dotik Enega : predavanje, Atrij ZRC SAZU, Ljubljana, 21. 1. 2020.
 • LADIĆ, Maja (diskutant), et al. Novosti in izboljšave na področju integracije v zadnjih 10 letih : 3. panel na posvetu Integracija oseb z mednarodno zaščito v Sloveniji in EU, Hiša Evropske unije, Ljubljana, 21. januarja 2020.
 • LEBAR, Lea, DOLNIČAR, Vesna, HVALIČ TOUZERY, Simona, BERZELAK, Jernej. Presentation of the project Expert monitoring and evaluation of LTC pilot projects : research design and key challenges : presentation at the COOP4HEALTH Internal Workshop “Comparison of Research Designs and Key Challenges in Intervention Studies”, Faculty of Social Sciences, Ljubljana, 15. 1. 2020.
 • LUKIČ, Goran (diskutant), ZAJOVIĆ, Milena (diskutant), ORFAHLY, Abood (diskutant), BAJT, Veronika (diskutant), STANČIČ, Zoran (diskutant), WEISS, Monika (diskutant, drugo). Migracije in tegracija : sobivanje v raznolikosti : okrogla miza v okviru “STREaMENJA 02”, v organizaciji Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji in Pritličje, online, 17. 12. 2020.
 • PODVRŠIČ, Ana (diskutant), BREZNIK, Maja (diskutant), LESKOŠEK, Vesna (diskutant), BURCAR, Lilijana (diskutant), SLAČEK BRLEK, Aleksander Sašo (diskutant, drugo). Razprava o slovenski tranziciji : predavanje in pogovor, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Maribor, 17. 2. 2020.
 • ZAVRATNIK, Simona, CUKUT KRILIĆ, Sanja. Uvod in predstavitev izhodišč : zaustavljena mobilnost, kako potekajo migracije v času pandemije? : predstavitev na akcijski delavnici Pogovori o migracijah v času pandemije, 22. 10. 2020.
 • ZAVRATNIK, Simona. Meje mobilnosti : predstavitev na delavnici Kako naprej po novem paktu o migracijah in azilu, 22. oktober 2020.
SECONDARY AUTHORSHIP

Editor

Author of additional text

 • FRAENKEL, Ernst. Dvojna država. Ljubljana: Založba /*cf, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). Rdeča zbirka. ISBN 978-961-257-128-3.

Interviewee

Other

Mentor in Master’s Degree (Bologna study)

Co-mentor in Master’s Degree (Bologna study)

Mentor in diploma thesis (Bologna study 1 st degree)

Translator

SERIAL PUBLICATIONS
 • Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije. Slovenija : poročilo za leto … LADIĆ, Maja, BAJT, Veronika, JALUŠIČ, Vlasta, KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža. [Slovenska izd.]. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2018-.
 • National integration evaluation mechanism. Slovenia : report for year … LADIĆ, Maja, BAJT, Veronika, JALUŠIČ, Vlasta. [English ed.]. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2020-.
UNSORTED