Promocija enakosti spolov v dohodkih iz dela za zmanjšanje razlik v pokojninah, revščine in socialne izključenosti

Fair_income_logo_H_SLNamen projekta je ozaveščanje o vplivu, ki ga imajo na spolu temelječe neenakosti v dohodkih iz dela na dohodke iz pokojnine ter s tem povezano feminizacijo revščine. Projekt posebej osvetljuje vpliv skrbstvenega dela na dohodke in prekarnost mladih na trgu dela ter s tem povezane perspektive za varno starost. Aktivnosti projekta vključujejo nacionalno raziskavo, identificiranje in ovrednotenje dobrih praks, organizacijo dveh javnih diskusij in kampanjo namenjeno ozaveščanju splošne javnosti.

Ženski pevski zbor Kombinat

Ženski pevski zbor Kombinat

Stojnica s zloženkami in piškoti, ki simbolizirajo pokojninski razkorak med moškimi in ženskami v SlovenijiPartnerji:

  • Otevřená společnost, Republika Češka
  • Gender Studies, Republika Češka
  • Fórum pre pomoc starším, Slovaška
  • Fundacija Jakobieta, Poljska
  • Netzwerk, Austrija

Financerji:

Evropska komisija-Progress Program