Novice

Vabilo na mednarodno konferenco Očetje in delodajalci v akciji

Vabilo na mednarodno konferenco Očetje in delodajalci v akciji

Logotip Očetje in delodajalci v akciji

Vljudno vabimo na mednarodno konferenco “Očetje in delodajalci v akciji”, ki bo 31. maja 2016 v veliki dvorani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (Dalmatinova 4) v Ljubljani.

Namen je premišljanje sprememb na področju očetovstva in trga dela. Ob večjih delovnih obremenitvah, kulturi dolgih in raztegljivih delovnikov ter negotovih zaposlitvah, zlasti naraščajoče prekarnosti, postaja zasebno življenje vse bolj podrejeno plačanemu delu. Usklajevanje teh dveh povezanih področij postaja vse bolj težavna naloga zaposlenih žensk in moških. Slednji namenijo plačanemu delu več časa v primerjavi z ženskami, ki še vedno prevzemajo večji del skrbi za otroke in družino, in pogosteje kot moški koristijo ukrepe za lažje usklajevanje dela in družine. Vse več moških si prizadeva za enakopravno starševsko vlogo v družinskem življenju, prevzema več obveznosti pri skrbi za otroke ter aktivno iščejo možnosti, da bi preživeli več časa z otroki. Poleg individualnih prizadevanj moških je usklajevanje zasebnih, družinskih in poklicnih obveznosti potrebno omogočati z zakonodajnimi spremembami, politikami, ki spodbujajo skrbstvene prakse očetov ter z ustreznim delovanjem delodajalcev pri zaposlovanju, udejanjanju družini naklonjene poslovne in organizacijske kulture.

Kakšna je vloga delodajalcev, sindikatov in vodstev organizacij pri uvajanju usklajevanja plačanega dela in družine v delovna okolja? Kateri so pozitivni učinki izvajanja ukrepov usklajevanja v organizacijah za zaposlene in za delodajalce? Kateri so potrebni ukrepi na sistemski in organizacijski ravni, ki bi omogočali zaposlenim moškim in ženskam v raznolikih oblikah zaposlitve in delovnih položajih enako delitev dela in obveznosti v poklicnem in zasebnem življenju? S projektom ODA naslavljamo usklajevanje plačanega dela in skrbi za otroke iz vidika moških in naslavljamo delodajalce z vključevanjem ‘očetom prijaznih’ ukrepov usklajevanja plačanega dela in skrbi za otroke v organizacijske kulture v štirih organizacijah v Sloveniji.

UDELEŽBA JE BREZPLAČNA!

Prijave sprejemamo čim prej oziroma najkasneje do 27.05.2016 (mojca.frelih@mirovni-institut.si).

Dogodek bo v slovenskem in angleškem jeziku – prevod bo zagotovljen.


Mednarodna konferenca poteka v okviru projekta Očetje in delodajalci v akciji – ODA, www.enakopraven-oce.si. Projekt Očetje in delodajalci v akciji se financira iz Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.