Osvojiti politično enakost z novimi imeni – OPENN

Openn logoCilji:
Povečanje poznavanja in zavesti javnosti o ovirah, ki ženskam otežujejo udejstvovanje in dostop do položajev v političnem odločanju ter o prednostih udeležbe žensk v politiki;
Povečanje interesa žensk za sodelovanje v politiki, manj stereotipnih  predstav o (ne)primernosti žensk zanjo;
Povečanje pripravljenosti na izvajanje ukrepov za večjo zastopanost in udeležbo ter za krepitev vloge žensk v politiki;
Povečanje znanja,  sposobnosti in medsebojne podpore žensk v politiki na lokalni ravni.

Namen:

Ženski  preboj v politiko po navadi poteka na lokalni ravni, a večina županov in svetnikov v lokalnih skupnostih je moških. Prav lokalne strukture predstavljajo priložnost za ugotavljanje ovir in priložnosti za ženske, pa tudi za zmanjševanje stereotipnih predstav o ženskih in moških vlogah. Na lokalni ravni primanjkuje informacij in znanja o politikah enakosti spolov in o priložnostih, ki jih prinaša zastopanost žensk in moških. Tudi na nacionalni ravni v Sloveniji ni nobene institucije, ki bi se ukvarjala s proučevanjem problematike (ne)enakosti spolov, širjenjem znanja in z ozaveščanjem. Ni organizacij, ki bi si eksplicitno prizadevale za vstopanje žensk v politiko. Institucionalni mehanizmi za enakost spolov so vse šibkejši, kljub temu, da so bili nekateri izgrajeni že na začetku 90ih let prejšnjega stoletja.

Na temelju raziskav med ciljnimi skupinami (političarkami, možnimi kandidatkami in strankarskimi  »vratarji«), OPENN identificira ovire za vstop žensk v politiko na lokalni in nacionalni ravni ter oblikuje mehanizme podpore, predlog nove zakonodaje in ozaveščanje med ženskami in moškimi, strokovnjaki, “vratarji” in splošno javnostjo. Z javnimi dogodki, treningi in široko publiciteto v klasičnih, strokovnih in novih medijih ustvarja boljše razumevanje prednosti ženske udeležbe v politiki. Na temelju partnerske izmenjave z Norveškim združenjem za lokalno in regionalno upravo, ki bo pomagal oblikovati model lokalnih uslug, bodo oblikovani mreža lokalnih političark, mentorski model in platforma podpore. Podpora ženskam za vstop v politiko bodo tudi baza 100 potencialnih kandidatk za funkcije, interaktivni zemljevid političnih predstavnic v Sloveniji, intervence mnenjskih voditeljic v klasičnih medijih in na družbenih omrežjih ter videoklip proti stereotipnim predstavam o ženskah.

Video klipi

ZAKAJ NAJ ŽENSKE VSTOPIMO V LOKALNO POLITIKO?

https://www.youtube.com/watch?v=5oPYhHndRLU

 

ZA VEČJO UDELEŽBO ŽENSK V LOKALNI POLITIKI

https://www.youtube.com/watch?v=fkxrnJbAEs0

ŽENSKE, AKTIVNE V (LOKALNI) POLITIKI (izkušnje, ovire, stereotipi)

Darja Vudler, županja, Sveti Andraž v Slovenskih goricah

https://www.youtube.com/watch?v=5e6HBxF3x5g

Marijana Cigala, županja, Dravograd

https://www.youtube.com/watch?v=yPLxKXDSggk

Vika Potočnik, županja 1998-2002, Ljubljana

https://www.youtube.com/watch?v=45K9R9nCMJE

IZKUŠNJE S KAMPANJO

KAJ POGREŠAJO?

https://youtu.be/qlQ_hI8Ov1k

NASVETI ŽENSKAM

https://youtu.be/EuWaWrWBfMY

PRIČAKOVANJA

https://youtu.be/UL6Xoc2M2Q8

TEŽAVE ŽENSK V POLITIKI

https://youtu.be/mcjw48KPPys

STEREOTIPI

https://youtu.be/LTaolYdQdPo

ZAKAJ V POLITIKO?

https://youtu.be/h9HcFg5aJEY

 

 

Študije in analize

Strankarski vratarji – ovira ali pomoč pri vstopanju žensk v politiko?
Milica Antić Gaber, Mirna Berberović  in Jasna Podreka

Analiza o ovirah in potrebah novo izvoljenih političark
Milica Antić-Gaber, Jasna Podreka, Maja Ladić, Vlasta Jalušič

Študija ovir in potreb žensk v lokalni politiki, Poročilo raziskave
Milica Antić Gaber, Jasna Podreka, Maja Tašner Vatovec

Vpliv sistema spolnih kvot na vključevanje načela enakosti spolov pri političnem odločanju na lokalni ravni, Primerjalna analiza kandidiranja in volilnih izidov žensk na lokalnih volitvah od leta 2002 do 2014
Angela Murko Pleš, Metka Roksandić, Tanja S. Pleš

Analiza norveške in slovenske zakonodaje ter predlogi in priporočila zakonodajnih sprememb ter nekaterih dobrih praks
Milica Antić Gaber, Katarina Vučko, Jasna Podreka, Vlasta Jalušič, Metka Roksandić

 Izvedba

V okviru projekta OPENN bomo izvedli raziskavo o strukturnih in osebnih  ovirah, ki jih zaznavajo ženske same kakor tudi strankarski vratarji, in o potrebah žensk za odločanje pri vstopanju v politiko; pogovarjali se bomo s kandidatkami na zadnjih lokalnih volitvah oz. zbirali kvantitativne podatke o ovirah in potrebah žensk (študija); izvedli bomo raziskavo stereotipov, vrednot in potreb pri strankarskih vratarjih; analizirali bomo kandidatne liste, zakonodajo ter dobre prakse, kar bo služilo za pripravo osnutka predloga zakonodajnih rešitev.

Preko študijskega obiska na Norveškem bomo spoznavali dobre prakse nudenja strokovne podpore  lokalnim skupnostim ter posameznicam na področju vključevanja načela enakosti spolov v lokalne procese odločanja ter na področju zakonodajnih mehanizmov; oblikovali in promovirali bomo model mentorstva, podporne mreže in informacijske-podporne točke za izvoljene predstavnice/ke ter zainteresirane posameznice/kandidatke za sodelovanje v lokalnem političnem odločanju ter za podporo občinam  pri vključevanju enakosti spolov v lokalne politike; izvedli bomo strokovna izobraževanja z namenom senzibiliziranja ter ponudili modele ukrepov in dobrih praks za vključevanje žensk v politiko.

S publikacijami, promocijo raziskovalnih rezultatov in rešitev v javnih politikah, z izobraževanji za ženske-kandidatke, z izdelavo video klipa, ki bo predvajan na tv in v drugih medijih in z angažiranjem mnenjskih voditeljic za pisanje o temi, bomo zajeli širok spekter ciljnih skupin, ki bodo soočene s prednostmi večje udeležbe žensk na mestih odločanja ter nestereotipnimireprezentacijami žensk kot sposobnih za pomembne politične in druge funkcije.

V projektu bomo redno bomo komunicirali z javnostjo, organizirali tiskovne konference, organizirali javno predstavitev osnutkov predloga zakonodajnih sprememb, ustvarili in javno objavili bazo kandidatk za različne funkcije, pripravili in diseminiralibomo letake, lokalni tedenski novičnik in časopis, ustvarili interaktivno informativno karto o ženskah na političnih funkcijah v Sloveniji, ki bo objavljena na spletu.

Partnerji:

Financerji:

financerji_logo_openn1 »Ta vsebina je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Mirovni inštitut in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa norveškega finančnega mehanizma.«