Aktualno

Spremljajte novosti in zanimivosti

 • Prelistajte priročnik za delodajalce o pomenu usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. VEČ
 • O spremembah moškosti in očetovstva z dr. Živo Humer in mag. Mojco Frelih z Mirovnega inštituta v oddaji Intelekta. VEČ
 • Kako je biti dejaven oče v Sloveniji? Berite knjižico Aktivni očetje obračamo svet na bolje!, kjer smo zbrali razmišljanja podpornikov našega projekta o dejavnem očetovstvu. VEČ
 • Ob javni razpravi o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki med drugim vsakemu od staršev prinaša nepremostljivih 60 dni plačanega starševskega dopusta, je v sobotnem Dnevniku izpostavljen projekt Očka v akciji in pomen aktivnega očetovstva. VEČ
 • 8. in 9. junija 2022 je v Ljubljani potekala zaključna konferenca projekta Očka v akciji z naslovom V vrtincu sprememb na trgu dela, delovnih mestih in v družinskem življenju – sodelovanje deležnikov za boljše rezultate in zadovoljstvo. Rdeča nit konference z mednarodno udeležbo je bilo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. VEČ
 • Izdali smo strokovne smernice z naslovom: Sodelovalno starševstvo: različne stroke za skupno dobro. V njih so zbrane informacije o socialnih pravicah ob rojstvu otroka in družinskih prejemkih, o tem, zakaj je obdobje nosečnosti in dojenčka tako zelo pomembno za vse družinske člane, in kako smiselno je, da starša sodelujeta pri tisočih novih dejavnostih vse od previjanja do igre z dojenčkom… Pa o vlogi očeta pri dojenju. In o duševnem zdravju novih staršev, med drugim je nekaj besed namenjeno poporodni depresiji, ki jo lahko doživijo tudi očetje… Smernice so v prvi vrsti namenjene strokovnemu osebju v zdravstvu in socialnem varstvu. VEČ
 • Projektna ekipa Očka v akciji se 24. maja 2022 mudila na Brdu pri Kranju, kjer je na konferenci Dela(j)mo na domu – mislimo na varnost in zdravje pri delu, v svojem prispevku izpostavila, da ženske še vedno opravijo več neplačanega skrbstvenega in gospodinjskega dela, sodobni moški pa si želijo biti dejavni očetje, za kar pa v njihovem delovnem okolju pogosto ni popolne podpore. VEČ
 • mag. Mojca Frelih in dr. Živa Humer z Mirovnega inštituta o pomenu usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter o vrednosti podjetij, kjer je ključna skrb za zaposlene. VEČ
 • V nedeljo, 12. septembra smo bili na stojnicah v sklopu Pikinega festivala v Velenju ter na Dnevih kobilarne Lipica v Lipici. Ekipa Očka v akciji pa je bila tudi na Sejmu NVO v Lendavi ter na Sejmu Agra v Gornji Radgoni. VEČ
 • O projektu Očka v akciji na Radiu SI, intervju z mag. Mojco Frelih, 28. 6. 2021 VEČ
 • Pripravili smo poročilo o politikah z naslovom Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ter vloga moškega kot očeta. VEČ
 • Mednarodna konferenca za delodajalce o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja “Usklajevanje za vse”. Prispevek dr. Žive Humer, 5. 3. 2021. VEČ
 • Evropski poslanci podprli pravico do digitalnega odklopa VEČ
 • Intelekta (18. 8. 2020) VEČ
 • Glasovi svetov na ARS (20. 7. 2020) VEČ
 • Svetovalni servis, informativni program: Novosti na področju družinskih prejemkov in prejemkov iz naslova starševskega varstva, govori Dušan Mikuž, 21. 1. 2021 VEČ