Zbirka Politike je edicija, ki reflektira najrazličnejša vprašanja civilne družbe in javnih politik. Besedila večinoma nastajajo v okviru policy in raziskovalnih nalog, ki jih izvajajo sodelavci Mirovnega inštituta in zunanji sodelavci. Ciljna populacija so strokovnjaki na raznih področjih civilne družbe, snovalci državnih politik na področjih, ki jih pokriva Mirovni inštitut, univerzitetni profesorji, študenti, raziskovalci…

Urednik zbirke je Aldo Milohnić.

Ana Frank

Feminizem in islam. Turške ženske med Orientom in Zahodom

2014 |

Avtorica predstavi kritične poglede žensk samih, s katerimi tudi odstira kritični potencial pluralnega življenja v Turčiji.

Vlasta Jalušič (ur.)

Vojna in mir. Refleksije dvajsetih let

2011 |

Kritičen pogled na delovanje inštituta ob njegovi dvajsetletnici, vprašanja vojn in miru na področju nekdanje Jugoslavije ter sodobnih problemov prepletanja miru in vojne.

Gal Kirn (ur.)

Postfordizem. Razprave o sodobnem kapitalizmu

2010 |

Knjiga je rezultat teoretskega dela, ki sega v leto 2004, ko je Delavsko-punkerska univerza (DPU) organizirala letnik na temo postfordizma.