Odprta, misleča in politično dejavna skupnost, temelječa na načelu enakosti.

(vizija Mirovnega inštituta)

Inštitut upravlja Upravni svet, ki šteje šest članov/članic, od katerih imenujejo dva ustanovitelji/ce, dva izvolijo zaposleni/zaposlene v zavodu, dva pa sta predstavnika/predstavnici zainteresirane javnosti.

Sestava:

Predsednik: Dr. Lev Kreft

Člani in članice:

  • dr. Dragan Petrovec
  • dr. Darko Štrajn
  • dr. Vlasta Jalušič
  • dr. Veronika Bajt
  • mag. Mojca Frelih