Odprta, misleča in politično dejavna skupnost, temelječa na načelu enakosti.

(vizija Mirovnega inštituta)

Znanstveni svet inštituta je organ, ki obravnava in odloča o strokovnih in znanstvenih vidikih raziskovalnega procesa. Ima tri člane/članice, ki jih volijo raziskovalci/raziskovalke inštituta izmed uglednih sodelavcev/sodelavk inštituta.

Sestava:

  •  Dr. Tanja Rener, predsednica
  • Dr. Mojca Pajnik, članica
  • Dr. Mateja Sedmak, članica