Zbirka EU Monitor je namenjena spodbujanju kritičnega razmišljanja o Evropski uniji, procesu širitve in vključevanju Slovenije. V zbirki analitično obravnavamo različne aktualne politike Evropske unije. Zbirka je namenjena odpiranju prostora javne razprave na različnih področjih družbenega in političnega življenja.

Urednica zbirke je Mojca Pajnik.

Gorazd Kovačič (ur.)

Discussing the Transatlantic Gap: The Future of Euro-American Relations

2005 |

Namen knjige je predstaviti različne produktivne prispevke za razumevanje sedanje čezatlantske situacije.

Mojca Pajnik, Simona Zavratnik Zimic (ur.)

Migracije-globalizacija-Evropska unija

2003 |

Mobilnost je ena temeljnih značilnosti sodobnega obdobja, ki ga zarisujejo predvsem procesi ekonomske, politične, družbene in kulturne globalizacije.

Matej Lozar

Scenarij za razvoj institucij EU. Pred vrhom v Nici in po njem

2002 |

Delo se ukvarja z vprašanjem formalne enakopravnosti držav EU v preteklosti, v sedanjem trenutku in ob eventualni (skoraj gotovi) širitvi.