Knjižna zbirka: Poročilo o nestrpnosti

Poročilo o nestrpnosti je publikacija Mirovnega inštituta, ki izhaja enkrat na leto. V njej objavljamo analize različnih pojavnih oblik nestrpnosti v slovenski družbi. Ne omejujemo se zgolj na analize medijskih diskurzov, temveč namenjamo prostor tudi analizam diskurzov in praks izključevanja na drugih področjih družbenega življenja. Še posebno pozornost namenjamo institucionaliziranim oblikah nestrpnosti ter teoretskim razpravam o vprašanjih in problemih tolerance in netolerance oziroma temam, ki so tesneje povezane z omenjeno tematiko.

Urednika zbirke sta Sabina Autor in Roman Kuhar.

Roman Kuhar (FF, UL) (ur.)

Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti 06

2008 |

Analize najbolj razširjenih pojmovanj politične (ne)korektnosti.

Roman Kuhar (FF, UL) (ur.)

Poročilo Skupine za spremljanje nestrpnosti 05

2006 |

Analiza svobode in enakopravnosti vseh verskih in neverskih opredelitev v Sloveniji.

Roman Kuhar (FF, UL) (ur.)

Poročilo Skupine za spremljanje nestrpnosti 04

2005 |

"V ospredje postavljamo obravnavo problemov Romov na področju šolstva, dostopa do medijev in medijskega diskurza, mehanizmov vključevanja in izključevanja ter politične korektnosti."