Knjižna zbirka: Politike Symposion

Podzbirka Politike Sympozion reflektira različna, pogosto zastrta vprašanja javnih politik v mednarodni perspektivi. Avtorji besedil so sodelavci pri mednarodnih projektih Mirovnega inštituta. Zborniki in študije so rezultat dolgoročnega skupinskega dela na projektih.

Urednica simpozijskih izdaj je Mojca Pajnik.

Politics of care

Majda Hrženjak (ur.)

Politics of Care

2011 |

"The monograph exposes the fact that care is a political concept."

Judit Takács, Roman Kuhar (FF, UL) (ur.)

Doing Families: Gay and Lesbian Family Practices

2011 |

The book is about specific frameworks within or without which family practices of gays and lesbians can be lived and interpreted in different cuntries.

Mojca Pajnik (ur.)

Precarious Migrant Labour Across Europe

2011 |

In this collection of papers various authors explore current trends of labour market stratification in relation to migration and integration policies in European societies.