V Posebnih izdajah se nahajajo priročniki, zbirke dokumentov in zborniki. Publikacije se navezujejo na človekove pravice, politiko, študije spolov, kulturno politiko in medije.

Majda Hrženjak, Mojca Pajnik, Vlasta Jalušič (ur.) et al.

Knjiga / (Ne)enakost v času krize in vzpona avtoritarizmov

2024 |

Knjiga obravnava poglabljanje neenakosti, erozijo človekovih pravic in vzpon nedemokratičnih vladavin v sodobnem svetu, ki ga zaznamujejo mnogotere krize: podnebna, migracijska, zdravstvena, ekonomska, medijska, vojaška, kriza demokratičnih institucij.

Katarina Vučko, Katerina Kočkovska Šetinc, Maja Ladić et al.

Priročnik / Na žrtve osredotočen in intersekcijski pristop pri odzivanju na zločine iz sovraštva. Priročnik o dobrih praksah

2024 |

Priročnik si prizadeva pomagati strokovnjakom_injam s prikazom dobrih praks pri odzivanju na zločine iz sovraštva iz šestih držav. Čeprav priročnik ni prva zbirka dobrih praks na tem področju, je...

Priročnik / Priročnik za načrtovanje in izvedbo medvrstniških projektov za kritično razumevanje moškosti in preprečevanja nasilja na podlagi spola

2024 |

Priročnik vsebuje priporočila in predloge v pomoč pedagoškemu osebju pri načrtovanju in izvajanju usposabljanja za medvrstniško delo na področju kritičnega razumevanja moškosti in preprečevanje nasilja na podlagi spola.