V Posebnih izdajah se nahajajo priročniki, zbirke dokumentov in zborniki. Publikacije se navezujejo na človekove pravice, politiko, študije spolov, kulturno politiko in medije.

Majda Hrženjak (ur.)

Spremembe očetovstva: moški med delom in starševstvom

2016 |

Monografija obravnava problematična razmerja med sodobnim trgom dela in očetovstvom, opozarja na naraščajočo prekarizacijo dela in marginalizacijo skrbstvenega dela.

Naslovnica knjige Očetje: Kratke zgodbe o sodobnem starševstvu

Iztok Šori, Živa Humer (ur.)

Očetje: Kratke zgodbe o sodobnem starševstvu

2016 |

Zbirka 24 kratkih zgodb sodobnih očetov o dilemah, konfliktih, občutkih in razmišljanjih, s katerimi se srečujejo v vlogi očeta.

Andreja Poje, Irena Štamfelj, Mojca Frelih et al.

Ukrepi za usklajevanje plačanega dela in družine

2016 |

Namenjen je delodajalcem in delodajalkam, vodstvom organizacij, kadrovskim in pravnim službam, sindikatom in vsem zaposlenim.