V Posebnih izdajah se nahajajo priročniki, zbirke dokumentov in zborniki. Publikacije se navezujejo na človekove pravice, politiko, študije spolov, kulturno politiko in medije.

Veronika Bajt

Knjiga / Etnična diskriminacija. Strategije raziskovanja in merjenja

2022 |

Prva poglobljena empirična in metodološka raziskava o etnični diskriminaciji v Sloveniji.

Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin

Priročnik / Značilnosti v propagando usmerjenih medijskih sistemov

2022 |

Podroben prikaz, kako delujejo v propagando usmerjeni medijski sistemi in zakaj se jim je potrebno zoperstavljati.

Brankica Petković, Lana Zdravković

Priročnik / Preprečevanje sovražnega govora na spletu: priročnik za učitelje

|

Namen publikacije je podpreti srednješolske učitelje in učiteljice ter šolsko osebje, da lahko bolje razumejo pojav sovražnega govora in sovražnega govora na spletu, se seznanijo s ključnimi izrazi, definicijami...