V Posebnih izdajah se nahajajo priročniki, zbirke dokumentov in zborniki. Publikacije se navezujejo na človekove pravice, politiko, študije spolov, kulturno politiko in medije.

Priročnik / Priročnik za načrtovanje in izvedbo medvrstniških projektov za kritično razumevanje moškosti in preprečevanja nasilja na podlagi spola

2024 |

Priročnik vsebuje priporočila in predloge v pomoč pedagoškemu osebju pri načrtovanju in izvajanju usposabljanja za medvrstniško delo na področju kritičnega razumevanja moškosti in preprečevanje nasilja na podlagi spola.

Veronika Bajt

Knjiga / Etnična diskriminacija. Strategije raziskovanja in merjenja

2022 |

Prva poglobljena empirična in metodološka raziskava o etnični diskriminaciji v Sloveniji.

Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin

Priročnik / Značilnosti v propagando usmerjenih medijskih sistemov

2022 |

Podroben prikaz, kako delujejo v propagando usmerjeni medijski sistemi in zakaj se jim je potrebno zoperstavljati.