Knjižna zbirka: Raziskovalna poročila

Raziskovalna poročila raziskovalcev Mirovnega inštituta.

Marko Ribać, Mojca Pajnik

Review of existing survey data on migration and populism in Austria and Slovenia

2021 |

Poročilo o stališčih državljanov in državljank na temo migracij in populizma v Avstriji in Sloveniji.

Brankica Petković

Značilnosti napadov na civilno družbo v Sloveniji

2021 |

Poročilo smo pripravili v okviru projekta Zaščita nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji, ki ga izvajamo s podporo programa Civitates Mreže evropskih fundacij.