Odprta, misleča in politično dejavna skupnost, temelječa na načelu enakosti.

(vizija Mirovnega inštituta)

Kako se financiramo?

Mirovni inštitut se financira prek prijav na javne razpise v Republiki Sloveniji (javne agencije, uradi, različna ministrstva), razpise Evropske komisije (npr. generalni direktorati za pravosodje, notranje zadeve, širitev), razpise drugih držav (npr. Norveški finančni mehanizem, različne ambasade) ter razpise zasebnih mednarodnih fundacij.

Poleg tega se financira tudi iz tržne dejavnosti (prodaje knjig, študij in drugih storitev različnim naročnikom) ter iz donacij posameznikov in posameznic.

 

Infografika: Financiranje Mirovnega inštituta (2019)

Finančni podatki za leto 2019

 • Prihodki: 791.915 EUR
 • Odhodki: 798.054 EUR
 • Število zaposlenih: 18
 • Število zunanjih sodelavcev, praktikantov in prostovoljcev: 60
 • Število projektov: 37
 • Prihodki iz tujine: 56 % (Evropska komisija 39 %, opravljene storitve v EU 8 %, mednarodne fundacije 9 % )
 • Prihodki iz domačih virov: 44 % (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 33 %, druge institucije 11 %)

Seznam trenutnih projektnih financerjev

 • Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike
 • Evropska komisija, Sklad za azil, migracije in integracijo
 • Evropska komisija, H2020
 • Open Society Institute
 • Network European Fundations – CIVITATES
 • Civil Liberties Union for Europe
 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS)
 • Ministrstvo za javno upravo
 • Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Urad Vlade RS za komuniciranje
 • Varuh človekovih pravic