Odprta, misleča in politično dejavna skupnost, temelječa na načelu enakosti.

(vizija Mirovnega inštituta)

Kako se financiramo?

Mirovni inštitut se financira prek prijav na javne razpise v Republiki Sloveniji (javne agencije, uradi, različna ministrstva), razpise Evropske komisije (npr. generalni direktorati za pravosodje, notranje zadeve, širitev), razpise drugih držav (npr. Norveški finančni mehanizem, različne ambasade) ter razpise zasebnih mednarodnih fundacij.

Poleg tega se financira tudi iz tržne dejavnosti (prodaje knjig, študij in drugih storitev različnim naročnikom) ter iz donacij posameznikov in posameznic.

Finančni podatki za leto 2022

V letu 2022 je imel Mirovni inštitut 1.304.197 evrov prihodkov. Glavnino sredstev smo zbrali na razpisih ter manjši delež pri fundacijah in z izvajanjem storitev za trg, kot so študije ali izobraževalne aktivnosti. Tuji viri so predstavljali 53 % in domači 43 % prihodkov.  Zabeležili smo nadpovprečno rast, kar lahko pripišemo uspešnemu pridobivanju novih projektov, zlasti na evropskih razpisih, in pridobitvi stabilnega financiranja pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS. Ob tem je za razvoj inštituta posebej vzpodbudno, da skupaj s stabilnim financiranjem narašča delež programskega financiranja (s 6 % leta 2021 na 14 % v 2022).

Seznam trenutnih projektnih financerjev

  • Agencija Evropske unije za temeljne pravice
  • Evropska izvajalska agencija za raziskave
  • Evropska unija (Evropska komisija)
  • Fundacija za odprto družbo
  • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
  • Ministrstvo RS za javno upravo
  • Mreža evropskih fundacij, program Civitates
  • Varuh človekovih pravic RS
  • Volkswagen fundacija

tabela1 viri