Odprta, misleča in politično dejavna skupnost, temelječa na načelu enakosti.

(vizija Mirovnega inštituta)

Iztok Šori

Dr. Iztok Šori je direktor in znanstveni sodelavec Mirovnega inštituta. Njegovo raziskovalno delo se umešča na križišča spola, migracij in dela, ki jih raziskuje znotraj različnih družbenih polj (prostitucija, politika, zasebno življenje). V zadnjih letih je predvsem raziskoval (skrajno desni) populizem, sovražni govor, multikulturno medijsko vzgojo ter skrbstvene prakse in usklajevanje zasebnega in profesionalnega življenja pri moških. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je zaključil dodiplomski študij sociologije ter etnologije in kulturne antropologije. Njegovo diplomsko delo z naslovom “Prostitucija v Sloveniji: vpogled v skrito populacijo (akterji, podoba, problemi in odnosi)« (2003) je bilo nagrajeno s Prešernovo nagrado Filozofske fakultete. Na isti fakulteti je doktoriral leta 2012 z disertacijo, ki je v slovenskem prostoru prva obravnavala samskost in samske življenjske stile. Rezultati obsežne empirične raziskave so objavljeni v znanstveni monografiji “Samskost: med ideologijo družine in ideologijo izbire” (Aristej, 2015).

Po diplomi je najprej delal kot svobodni novinar in se med drugim v okviru štipendijskega programa Fundacije Bosch usposabljal pri nemškem časniku TAZ – Die Tagezeitung v Berlinu. Leta 2007 se je kot raziskovalec zaposlil na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer se je posvečal vprašanjem nasilja nad ženskami, politične participacije žensk in usklajevanja zasebnega in profesionalnega življenja. Spol je vse do danes ostal ključno področje njegovega delovanja. Leta 2011 se je zaposlil na Mirovnem inštitutu in spekter raziskovanja razširil na migracije, populizem, prostitucijo in moškosti. Sodeloval je tudi s Centrom za družboslovno informatiko na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer se je ukvarjal s področjem sovražnega govora. Med leti 2015 in 2017 je bil član Akcije COST IS1209 – “Primerjava evropskih politik prostitucije: razumevanje lestvic in kultur upravljanja” (ProsPol), ki mu je leta 2016 dodelila štipendijo za raziskavo o samoorganiziranju seksualnega dela na Nizozemskem.

Pomemben del njegovih izkušenj zajemajo pedagoške aktivnosti. V študijskem letu 2016/2017 je bil asistent za predmet Uvod v sociologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V zadnjih letih je imel vabljena predavanja o prostituciji, trgovanju z ljudmi, populizmu in življenjskem stilu na Filozofski fakulteti, Fakulteti za družbene vede in Pedagoški fakulteti. Med leti 2009-2011 je izvajal predavanja o trgovanju z ljudmi, prostituciji in enakosti spolov za zaposlene v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih (projekt je vodila Pedagoška fakulteta). Izvedel je tudi več kot 50 delavnic za učenke in učence osnovnih in srednjih šol o sovražnem govoru in migracijah.

Med leti 2011 – 2018 je bil predsednik Društva za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa, ki deluje predvsem na področju enakosti spolov; od leta 2014 je član uredništva spol.si. Je tudi član Slovenskega sociološkega društva in Slovenskega seksološkega društva.

Celotni profil