Naslov

Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 234 77 20
Fax: +386 1 234 77 22
Splet: https://www.mirovni-institut.si
E-pošta: info@mirovni-institut.si

Podatki o organizaciji

Št. vpisa v sodni register: 1-12471-00
Matična št.: 5498295
ID št. za DDV: 71880879

Klasifikacija dejavnosti: 73.201

Raziskovalna organizacija: 0366
Raziskovalna skupina: 0366-001

Podatki o bančnem računu

Transakcijski račun: 02010-0013590636
IBAN SI56 02010-0013590636

Nova Ljubljanska banka dd. Ljubljana, Trg Republike 2, 1520 Ljubljana
SWIFT LJBASI2X

Struktura

Organizacijska oblika: zavod v zasebni lasti

Organizacijska struktura: Projektna

Organi upravljanja:

Ustanovitelji:

Mojca Novak, Marko Hren, Sašo Gazdić, Vlasta Jalušič, Tonči Kuzmanić, Tomaž Mastnak, Rudi Rizman, Stojan Sorčan, Darko Štrajn, Gregor Tomc, Mojca Hudolin