Media Watch je projekt za spremljanje, proučevanje in poročanje o delu množičnih medijev v Sloveniji. Študije in članke s tega področja objavlja v reviji Medijska preža in dvojezični (slovensko-angleški) knjižni zbirki Media Watch.

Projekt je nastal konec 1997, prve izdaje pa so objavljene marca 1998. Projekt združuje raziskovalce medijskih praks, novinarje in druge zainteresirane za kakovost in odprtost slovenskega medijske prostora in je tudi sam odprt za nove pobude in sodelavce.

Izhodišče delovanja projekta je v zavedanju pomena novinarstva in javnega govora za ustvarjanje in ohranjanje odprtosti družbenih prostorov in nadzor nad delom javnih oblasti ter zasebnih centrov moči.

Urednica zbirke je Brankica Petković.

Naslovnica knjige Naši in vaši

Janez Polajnar, Marko Zajc

Naši in vaši. Iz zgodovine slovenskega časopisnega diskurza

2012 |

"Zgodba o nastajanju slovenskega časopisja je v širšem smislu zgodba o nastajanju javnosti in hkrati zgodba o nastanku slovenskega nacionalizma."

Brankica Petković, Marko Prpič, Neva Nahtigal et al.

Spremljanje in vrednotenje medijev. Anketa med študenti, etničnimi manjšinami in politiki v Sloveniji

2009 |

"Ali razmah tako imenovanega državljanskega novinarstva, ki ga je omogočila digitalna tehnologija, res krepi moč in vpliv državljank in državljanov v razmerju do medijev in drugih centrov moči?"

Dolga pot domov. Reprezentacije zahodnega Balkana v političnem in medijskem diskurzu

2009 |

"Prizadevanje za članstvo v EU je nujni pogoj za gospodarski razvoj in odpravljanje nižjega statusa v evropski hierarhiji."