Za starše

Pravice ob rojstvu otroka

Materinski dopust

 • namenjen materam v trajanju 105 dni v obliki polne odsotnosti z dela, od tega je 15 dni obveznih
 • nastop 28 dni pred predvidenim datumom poroda, razen v primeru rojstva nedonošenčka

Očetovski dopust

 • namenjen očetom v trajanju 30 koledarskih dni z nadomestilom
 • oče izrabi najmanj 15 koledarskih dni od rojstva otroka do najpozneje en mesec po poteku starševskega dopusta/starševskega dodatka (lahko tudi vseh 30 dni naenkrat ob rojstvu)
 • oče izrabi preostanek do 30 dni kadarkoli do končanega prvega razreda osnovne šole
 • upravičene tudi druge osebe, ki dejansko negujejo in varujejo otroka po njegovem rojstvu (druga oseba ter materin zakonec, zunajzakonski partner ali partnerka registrirane istospolne partnerske skupnosti)

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82

Starševski dopust

 • Namenjen materi in očetu, v trajanju 130 dni za vsakega od staršev (skupaj 260 dni) v obliki polne ali delne odsotnosti z dela.
 • Mati lahko na očeta prenese 100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih in jih lahko izkoristi samo mati (oče lahko praviloma izrabi največ 230 dni, izjemoma vseh 260 dni).
 • Oče lahko prenese na mater 130 dni starševskega dopusta (mati lahko izrabi vseh 260 dni).
 • V primeru rojstva dvojčkov ali več otrok, nedonošenčka, otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo … se podaljša.
 • Del starševskega dopusta v trajanju največ 75 dni starša lahko preneseta in izrabita do končanega prvega razreda osnovne šole otroka.
 • Do starševskega dopusta so upravičeni tudi posvojitelji in osebe, h katerim je otrok nameščen z namenom posvojitve.

Nadomestilo v času dopustov

 • Osnova, od katere so bili obračunani prispevki, za starševsko varstvo v strnjenih 12 mesecih, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust (primer: vloga vložena v septembru 2021, upoštevajo se plače od julij 2020 do junij 2021 – izplačana v juliju 2021).
 • Center za socialno delo sam pridobi podatke o osnovi od FURS.
 • Materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo znašajo 100 % osnove.
 • Očetovsko in starševsko nadomestilo je navzgor omejeno na 3.664,31 evrov bruto in ne more biti nižje od 543,29 evrov bruto (402,18 EUR neto).

Nadomestilo v času odmora za dojenje

 • Materi, zaposleni za polni delovni čas, na podlagi potrdila specialista pediatra pripada pravica do nadomestila/plačila prispevkov v času odmora za dojenje eno uro dnevno do 18. meseca starosti v višini sorazmernega dela osnove, kot se izračuna za materinski dopust.

Plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

 • Pravico delati krajši delovni čas zaradi starševstva ima eden od staršev oziroma druga oseba (rejnik, skrbnik), ki neguje in varuje enega otroka do tretjega leta starosti oziroma najmanj dva otroka do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, pri čemer je eno leto izrabe pravice neprenosljivo za vsakega od staršev.
 • Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost (delati mora najmanj 20 ur tedensko).

Plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

 • Pravico delati krajši delovni čas zaradi starševstva ima eden od staršev oziroma druga oseba (rejnik, skrbnik), ki neguje in varuje enega otroka do tretjega leta starosti oziroma najmanj dva otroka do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, pri čemer je eno leto izrabe pravice neprenosljivo za vsakega od staršev.
 • Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost (delati mora najmanj 20 ur tedensko).

Kje uveljavljate pravice

Na CENTRU ZA SOCIALNO DELO, kjer ima mati (bodoča mati) prijavljeno stalno prebivališče.

Kdaj uveljavljate posamezne pravice

 • Materinski dopust se lahko uveljavlja največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda in najpozneje do nastopa materinskega dopusta.
 • Očetovski dopust se uveljavlja po rojstvu otroka, pravica se prizna z dnem vložitve vloge.
 • Starševski dopust se uveljavlja skupaj z materinskim dopustom, sicer, pa najpozneje 30 dni pred iztekom materinskega dopusta.
 • Pomoč ob rojstvu otroka se uveljavlja največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda (lahko skupaj z materinskim dopustom) in najpozneje 60 dni po rojstvu otroka.
 • Starševski dodatek se uveljavlja 30 dni pred predvidenim datumom poroda in najpozneje 30 dni po rojstvu otroka, da se prizna od rojstva otroka – plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva se uveljavlja najpozneje 30 dni po začetku dela s krajšim delovnim časom od polnega.
 • Nadomestilo v času odmora za dojenje se uveljavlja najpozneje 30 dni po pridobitvi pravice do odmora za dojenje pri delodajalcu.

Kako je biti dejaven oče v Sloveniji? Berite knjižico Aktivni očetje obračamo svet na bolje!kjer smo zbrali razmišljanja podpornikov našega projekta o dejavnem očetovstvu. Vam, bodoči očetje in očetje dojenčkov v navdih in nam vsem skupaj v ponos: dejavni očetje so med nami!