#nevladniki

white stripe

Nevladne organizacije smo ljudje – delovni, ponosni, nepogrešljivi.

Tako nevladnike opisuje in tudi nariše v stripu Ciril Horjak – dr. Horowitz. Nevladniki in nevladnice delujemo za dobro ljudi, za bolj prijazno, solidarno in pravično družbo. Ne le za ljudi, tudi za varstvo narave. Spremljamo in podpiramo ljudi na vseh področjih življenja – od sociale, kulture, zdravja, ekologije, izobraževanja, raziskav in tehnologije, športa in rekreacije, civilne zaščite, prostovoljstva, varstva človekovih pravic… Ker opravljamo tako pomembne naloge, ljudje nevladne organizacije pogosto zamenjajo za državne organe.

Smo nepridobitni, usmerjeni v sodelovanje. Nevladne organizacije že nastanejo s povezovanjem ljudi okrog skupne ideje. Na tisoče nevladnih organizacij v Sloveniji vsakodnevno deluje za boljšo družbo in ustvarja na tisoče zgodb o svojih prizadevanjih, da bi obogatili in izboljšali življenje posameznikov in skupnosti. Včasih to pomeni zoperstavljanje praksam, ki so škodljive za ljudi in naravo. Na tej spletni strani predstavljamo nekaj takšnih zgodb – o prizadevanjih in o premagovanju ovir.

Produkcija zgodb o nevladnikih in nevladnicah je del projekta Zaščita nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji. V projektu sodelujejo Mirovni inštitut, Društvo novinarjev Slovenije in Pod črto. Projekt financira Mreža evropskih fondacij v okviru programa Civitates. Avtorica ilustracij zgodb je Špela Kranjec.