Novice

23 vlog za novinarsko raziskovanje o integriteti medijev v JV Evropi

23 vlog za novinarsko raziskovanje o integriteti medijev v JV Evropi

media observatory logo.jpgRazsikovalni novinarji iz petih držav jugovzhodne Evrope so predložili 23 projektov na razpis, namenjen raziskovanju spornih praks, ki spodkopavajo delovanje svobodnih, neodvisnih in pluralističnih medijev v Albaniji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Makedoniji in Srbiji. Na razpis, ki se je zaključil 15. julija 2013, so prispele vloge iz omenjenih petih upravičenih držav, in sicer: 2 vlogi iz Albanije, 3 iz Bosne in Hercegovine, 3 iz Hrvaške, 10 iz Makedonije in 5 iz Srbije.
Razpis je del projekta “Observatorij medijev v Jugovzhodni Evropi – Krepitev zmogljivosti in vzpostavljanje koalicij za spremljanje integritete medijev in pospeševanje medijskih reform “, ki ga koordinira Mirovni inštitut. Namen razpisa je bil poiskati predloge, s katerimi bi z raziskovalnimi  novinarskimi prijemi  pridobili in predstavili nove, bistvene podatke o primerih in praksah korupcije, klientelizma in zlorab ter prekomernega nadzora nad mediji zaradi uresničevanja partikularnih komercialnih in političnih interesov.
Posamezni novinarji oziroma timi novinarjev so  lahko do prijavnega roka, 15. julija 2013, svoje predloge predložili  Centru za neodvisno novinarstvo(CIJ) v  Budimpešti, ki je koordinator razpisa v imenu konzorcija projektnih partnerjev. V prihodnjih tednih bo center v Budimpešti organiziral postopek izbire, podeljeno pa bo okvirno 5 donacij, vsaka v višini do 5 tisoč evrov.  CIJ bo najprej pregledal prijave po formalnih kriterijih, nato pa bo strokovna komisija ocenila prijave po vsebinskih merilih, opisanih v razpisu. Če bo potrebno, bo center od prijaviteljev projektov zahteval, da predložijo dodatne informacije ali pojasnila o njihovih predlogih.
Strokovna komisija bo odločitev o podelitvi donacij Observatorija medijev v Jugovzhodni Evropi raziskovalnim novinarjem sporočila do 15. avgusta 2013.
Projekt Observatorij medijev v Jugovzhodni Evropi podpira Evropska komisija.
Dodatne informacije: ilona.moricz@cij.hu.